Nyheder

Temaer og datoer for FA’s juridiske kurser i 2019 er på plads.

På trods af at hele arbejdsstyrken oplever et stigende behov for kompetenceudvikling, så fylder efter-og videreuddannelse forsvindende lidt i den politiske debat herhjemme, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i et debatindlæg.

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet et sæt nye regler for refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse. Det nye regelsæt betyder, at arbejdsgivere får begrænset adgang til personlige oplysninger om medarbejdere.

Alle Folketingets partier har netop indgået en ny aftale for landets universiteter. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kalder aftalen for fremsynet.

Gik du glip af FA’s webstreaming om de nye IDD-kompetencekrav? Nu kan du se eller gense streamingen.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har samlet en række juridiske svar på ansættelsesretlige spørgsmål, som typisk dukker op ved juletid.

Andelen af tiltrædelser er nu højere end andelen af fratrædelser i hele finanssektoren. Det viser nye tal fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Nyt lovforslag om aktionærrettigheder stiller krav til børsnoterede virksomheder om vederlagspolitik for ledelsen. Virksomheder, der i dag ikke omfattet af reglerne i lov om finansiel virksomhed, bliver nu underlagt krav om vederlagspolitik.

Europæiske lønmodtagere og arbejdsgivere indenfor finans underskrev fredag en fælles erklæring om digitaliseringens effekt på beskæftigelsen i finanssektoren.

Adgangen til arbejdsmarkedet bør lettes for mennesker med handicap, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i anledning af FN’s internationale handicapdag.