21.2.2017 · Nyheder

Trepartsaftalen om tilstrækkelig og velkvalificeret arbejdskraft er på vej gennem lovgivningsprocessen i Folketinget. Aftalen forventes at blive vedtaget i nær fremtid og får betydning for virksomheder i finanssektoren.

15.2.2017 · Nyheder

Sammen med blandt andre FA har Dansk Handicap Forbund udarbejdet et værktøj til ansættelse, fastholdelse og afskedigelse af personer med handicap. Værktøjet præsenteres på et fyraftensmøde i Aarhus 14. marts og på et morgenmøde i Aalborg 15. marts. Deltagelse er gratis for FA's medlemsvirksomheder.

Fremtiden er pejlemærket for OK17

Se videoklip med adm. direktør i FA Mariane Dissing, hvor hun fortæller om FA’s pejlemærke og visioner for de kommende overenskomstaftaler i finanssektoren.

Publikationer

FA•NU Oktober 2016 stiller skarpt på overenskomstforhandlinger, generationskonflikter på arbejdspladsen og fremtidens arbejdsmarked.