26.2.2015 · Nyheder

Dansk Erhverv taler mod bedrevidende, når de siger, at lønningerne i realkreditten er væsentligt højere end i den øvrige finansielle sektor.

12.2.2015 · Nyheder

Det er unuanceret, når Dansk Erhverv og flere eksperter konkluderer, at de finansielle virksomheder har holdt lønfest de seneste år. Siden 2011 har sektorens lønudvikling ligget på niveau med det samlede private arbejdsmarked.

Om FA

Finanssektorens Arbejdsgiverforening er hovedorganisation og arbejdsgiverforening for virksomheder i den finansielle sektor.

ca. 200
medlemsvirksomheder
ca. 64.000
beskæftigede
ca. 40
milliarder i lønsum
ca. 250
arbejdsretlige sager om året

Publikationer

Dette nummer af FA•NU sætter fokus på tendenser, på fordele og på udfordringer med internationalisering i den finansielle sektor, alt set med arbejdsgiverøjne.