19.8.2016 · Nyheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået en samlet aftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), der har deltaget i forhandlingerne, kalder aftalen fornuftig.

18.8.2016 · Nyheder

For nogle dele af arbejdsmarkedet er udfordringen med at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i fremtiden et spørgsmål om at sikre nok faglærte, og her er flere praktikpladser en oplagt løsning. For andre dele af arbejdsmarkedet er udfordringen et spørgsmål om at sikre nok medarbejdere med et videregående uddannelsesniveau. Og her skal løsningerne findes et helt andet sted. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i et debatindlæg i Altinget i dag.

Om FA

Finanssektorens Arbejdsgiverforening er hovedorganisation og arbejdsgiverforening for virksomheder i den finansielle sektor.

ca. 200
medlemsvirksomheder
ca. 64.000
beskæftigede
ca. 40
milliarder i lønsum
ca. 250
arbejdsretlige sager om året

Publikationer

FA’s fraværsstatistik belyser omfanget af den arbejdsindsats, der er gået tabt, som følge af fravær i FA’s medlemsvirksomheder. Ved hjælp af statistikken kan medlemsvirksomhederne få overblik over fraværet i deres egen virksomhed og sammenligne det med resten af sektoren og/eller området. Endvidere er statistikken sammenlignelig med DA’s fraværsstatistik og med Danmarks Statistiks fraværsstatistik for det private arbejdsmarked.