23.8.2019

Konsulentvirksomheden Living Institute skal kortlægge barrierer og muligheder for kvinders vej til øverste ledelseslag i penge- og realkreditinstitutter. Kortlægningen er en del af FA’s og Finansforbundets fælles indsats for flere kvinder i ledelse.

19.8.2019 · Kun for medlemsvirksomheder

Som en del af overgangen til ny ferielov skal den ferie, medarbejderne optjener fra 1. september i år til 31. august næste år, indfryses og indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler. Læs i artiklen, hvad I skal være opmærksomme på i virksomheden.

Den nye ferielov

1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Her finder du information om den nye ferielov og moduler til FA’s e-learningsforløb.

Publikation

Bliv klogere på det nye praktikpladsafhængige AUB