Nyheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder Finanssektorens Arbejdsgiverforening, har mandag indgået en aftale om at forlænge integrationsgrunduddannelsen (IGU). Uddannelsen skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet har aftalt at lette processen, når virksomheder ønsker at omplacere en tillidsmand. Se video i artiklen.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) søger en politisk økonom og en politisk konsulent til vores område Politik & Analyse.

UNI Europa Finance og Insurance Europe, der repræsenterer arbejdstagere og -givere på det europæiske forsikringsarbejdsmarked, er blevet enige om to nye fælles erklæringer.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort nye løntabeller, hvori de kommende overenskomstbestemte lønstigninger er medregnet.

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet indgik fredag en aftale, der sætter nye standarder for, hvordan ansættelseskontrakter skal udformes.

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, da en virksomhed indførte forskellige regler for mandlige og kvindelige ansattes påklædning. Det slår Ligebehandlingsnævnet fast i ny afgørelse.

Et flertal i Folketinget vil styrke beskyttelsen af whistleblowere, udvide kredsen af personer, der er underlagt fit & proper-kravene og indføre krav til finansvirksomheder om en nedfældet politik for sund virksomhedskultur.

Den nye forsikringsformidlingslov skal også omfatte pengeinstitutter, der udøver accessorisk forsikringsdistribution, lyder det i et lovforslag, som Finanstilsynet har sendt i høring.

Regeringens disruptionråd har i dag offentliggjort sin rapport ”Klar til fremtidens job”, der indeholder bud på initiativer og tiltag, som skal gøre Danmark klar til fremtiden.