Nyheder

Gradvis genåbning af kontorarbejdspladser kræver information til medarbejdere om forebyggelse. Arbejdstilsynet har sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet en medarbejderinformation for at undgå smittespredning.

Virksomheder kan miste dagpengerefusion, hvis en sygemeldt medarbejder afbryder sygefraværet for at holde ferie. Sygemeldte kan dog efter aftale med kommunen holde ferie under sygefraværet, så tab af dagpengerefusion undgås.

Et sæt retningslinjer fra Regeringens og Erhvervslivets Coronaenhed skal medvirke til en ansvarlig og gradvis genåbning af kontorarbejdspladser.

Der er nu sat ny tid og sted på det kursus, som erstatter kurset, der blev aflyst i marts 2020.

Halvdelen af de hjemmearbejdende danskere savner det fysiske samvær med kollegerne. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Torsdag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforeningen (FA) et ekstra webinar om situationen med COVID-19 i Danmark. Fokus var på aftalerne mellem FA og Finansforbundet.

Via Finanskompetencepuljen vil Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet skrue op for udbuddet af digitale kurser, som finansansatte kan tage hjemme foran skærmen.

Fremover kan en virksomhed udsætte en medarbejders ferie, så den udskydes til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvis upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med covid-19. Det følger af lovforslag L 161, som Folketinget har vedtaget i dag.

Onsdag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) webinar om den ekstraordinære aftale, som FA og Forsikringsforbundet har indgået som konsekvens af situationen med COVID-19 i Danmark.

Finansforbundets medlemmer har stemt JA til overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet.