Nyheder

I en fælles klumme på FinansWatch svarer Kent Petersen, formand for Finansforbundet, og Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), igen efter historie om, at uærlige studerende vil arbejde i finanssektoren.

En julefrokost løb af sporet, da en leder flere gange udsatte en kvindelig medarbejder for seksuel chikane. Lederen blev bortvist, hvilket var berettiget.

Via et fælles treårigt arbejdsmiljøprojekt vil Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) frembringe ny viden om mental sundhed på digitale arbejdspladser. Resultaterne skal også være anvendelige for virksomheder udenfor finanssektoren.

Storbritannien træder med al sandsynlighed ud af EU i slutningen af marts. Brexit får betydning for danske finansvirksomheder på det ansættelsesretslige område. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er klar med råd og vejledning.

Ved årsskiftet trådte en række ændringer af aktieoptionsloven i kraft. Ændringerne har betydning for virksomheder, der anvender aktieoptioner som en del af medarbejdernes lønpakke.

Det nytter ikke at bevare hindringer for danske virksomheders adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, i sin klumme i FinansWatch.

Fire til fem gange om året samler FA arbejdsmiljøansvarlige fra hele finanssektoren til formidling af ny viden, debat og erfaringsudveksling om aktuelle og relevante emner indenfor arbejdsmiljø og trivsel. Næste møde løber af stablen 16. januar.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) støtter i et høringssvar regeringens forslag om at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft.

Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holder fælles gå-hjem-møde om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Det sker 2. april i Finanssektorens Hus i København.

Det bliver nemmere for virksomheder at finde viden og regler om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø har nemlig i fællesskab lanceret en ny hjemmeside, der samler forskningsbaseret viden, lovgivning, værktøjer og inspiration.