Tal om uddannelse

Find aktuelle nøgletal om de finansielle uddannelser.

Nøgletalskategorier

Det samlede sommeroptag på finansøkonom-uddannelsen steg jævnt fra 2002 til 2012. Siden da har det årlige optag ligget mellem 1300 – 1500 studerende. EA Copenhagen Business har langt det største sommeroptag.

Antal studerende på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har været aftagende efter 2008. Flest studerende tager fag rettet mod brancherne ejendomsmæglere og pengeinstitutter.

Uddannelsesniveauet i finanssektoren er steget i løbet af de sidste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er mere end fordoblet. Det er især medarbejdere under 35 år, der har en videregående uddannelse. Næsten 3 ud af 4 medarbejdere under 35 år har en videregående uddannelse. Til sammenligning er det under ¼ af medarbejderne på 55 år og derover, der har en videregående uddannelse.

Optaget på finansuddannelsen er faldet markant siden 2006, hvor det toppede. Det er især pengeinstitutterne, der tager færre elever. Pengeinstitutterne har dog en lille stigning i 2018-optaget.

HD 2. del er den mest anvendte efteruddannelse på bachelorniveau i den finansielle sektor. Finansiel rådgivning har et fald i optag for 2018, mens Finansiering ligger mere stabilt

Optaget på professionsbacheloruddannelsen i finans har været stigende siden 2008. Erhvervsakademiet Copenhagen Business har det største optag.

Andelen af medarbejdere med en lang videregående uddannelse i finanssektoren har siden 1998 været højere end andelen af medarbejdere med en lang videregående uddannelse på arbejdsmarkedet generelt.