Publikationer om uddannelse

Hent FA's uddannelsespolitiske publikationer.

Siden 2000 har finanssektoren oplevet en større stigning i andelen af beskæftigede med en videregående uddannelse end på det generelle arbejdsmarked. Den tendens forventes også at fortsætte frem mod 2025, hvilket indebærer en risiko for, at finanssektoren i 2025 kan mangle optil 8.000 beskæftigede med en videregående uddannelse.

En Voxmeter undersøgelse viser, at mere hjemmearbejde gør, at de beskæftigede er villige til at øge afstanden til deres arbejdsplads. Dermed kan den øget mobilitet betyde en stigende beskæftigelse af personer med en videregående uddannelse i yderområderne.

FA-medlemsbarometer bestod i januar af 11 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver 50 pct. af virksomhederne, at der har oplevet udfordringer med rekruttering de seneste tre måneder. Det er en svag stigning sammenlignet med målingen i oktober 2020.

FA-medlemsbarometer bestod i oktober af 9 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx forventer knap 6 ud af 10 finansvirksomheder, at der i nogen eller i høj grad er behov for medarbejdere med andre kompetencer for at kunne udføre virksomhedernes arbejdsopgaver om et år.

FA-medlemsbarometer bestod i oktober af 9 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver godt 6 ud af 10 forsikringsvirksomheder, at mere end halvdelen af deres medarbejdere i gennemsnit har arbejdet hjemmefra mere end 1 dag om ugen de seneste tre måneder.

Her kan du læse FA's skriftlige årsberetning fra juni 2017 til og med maj 2018.

Her kan du læse FA's skriftlige årsberetning fra juni 2016 til og med maj 2017.

Her kan du læse FA's skriftlige årsberetning fra juni 2015 til og med maj 2016.