Finansuddannelsen

Finansuddannelsen er en erhvervsuddannelse af 4 eller 2 års varighed, der er specielt designet til den finansielle sektor.

Finansuddannelsen er grunduddannelsen for elever i pengeinstitutter, forsikringselskaber og realkreditinstitutter. I uddannelsen spiller teori og praksis tæt sammen. Uddannelsen fører til ansættelse som finansassistent.

Finansuddannelsen varer som hovedregel fire eller to år: Uddannelsen varer fire år, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, mens du kun skal bruge to år, hvis du har en studentereksamen. Er du voksenelev bliver uddannelsestiden afkortet i forhold til en konkret vurdering af dine kompetencer.

Det toårige hovedforløb foregår i en virksomhed som en vekseluddannelse. Når virksomhederne uddanner finanselever, er det hensigten at ansætte dem som finansassistenter efter uddannelsen og videreuddanne dem efterfølgende. Med en finansuddannelse er der også rige muligheder i andre brancher. Det er dine interesser, ambitioner og evner, der bestemmer.

Du kan læse mere om det at være finanselev på Finanssektorens Uddannelsescenter og Forsikringsakademiets hjemmeside samt på Uddannelsesguiden.

Uddannelsens opbygning

Der er to hovedveje til finansuddannelsen: EUX via en erhvervsskole eller en studentereksamen via et gymnasium.  

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og ønsker at gå EUX-vejen, skal du gennem et års grundforløb og et års studiekompetencegivende forløb på en erhvervsskole samt to års hovedforløb. Under hovedforløbet er du ansat i en virksomhed men sidder også på skolebænken i perioder. Er du gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år springer du over det første halve år på grundforløbet. Er du fyldt 25 år vil uddannelsen blive tilrettelagt individuelt afhængigt af dine kompetencer. Hovedforløbet vil dog under alle omstændigheder vare to år.

Hvis du har en studentereksamen, skal du gennemføre en uges grundforløb på en erhvervsskole og kan derefter gå direkte på hovedforløbet.   

For at blive ansat i en virksomhed og komme på hovedforløbet, skal du indgå en Uddannelsesaftale med virksomheden. Uddannelsesaftalen dækker hele hovedforløbet og sikrer dig, at du får elevløn i denne periode.

Skoledelen af hovedforløbet udgør op til 50 dage fordelt henover de to år. Her veksler du mellem teori i skolen og praktik i din virksomhed.

Den teoretiske del består først af 15 dage på de Bundne Specialefag 1, 2 og 3, der er fælles for hele den finansielle sektor, uanset hvilken branche du kommer fra. Derefter kommer 10 dage med branchespecifikke emner på de Bundne Specialefag 4 og 5 (fagene er angivet nedenfor).

Du specialiserer dig yderligere til din branche gennem de Valgfri Specialefag. De Valgfri Specialefag er med til at give dig din faglige profil og det teoretiske grundlag for de områder, du kommer til at arbejde med, afhængigt af dit valg af virksomhedstype (fagene er angivet nedenfor).

Der er mulighed for at komme på Talentspor under hovedforløbet, hvor det faglige niveau er højere end normalt. Det aftales med din arbejdsgiver, om du skal på Talentspor.

Bundne specialefag på hovedforløbet:

 • Virksomheden i den finansielle sektor
 • Kunden i den finansielle sektor
 • Rådgiveren i den finansielle sektor
 • Samfundsøkonomi og branchejura i den finansielle sektor
 • Brancheprodukter

Specialiseringen sker via virksomhedstype og Valgfri Specialefag: 

Valgfri specialefag på hovedforløbet:

 • Udlån og Bank erhverv
 • Pension
 • Livsforsikring
 • Skadeforsikring
 • Investering
 • Bolig og Realkredit erhverv

Hvis du vil læse videre

Finansuddannelsen kan føre til næsten hvad som helst inden for den finansielle sektor – naturligvis afhængig af dine interesser, ambitioner, evner og lyst til videreuddannelse. Som Finansassistent har du adgang til Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning og efterfølgende HD 2. del.

Uddannelsesstart på hovedforløbet

Virksomhederne optager kun finanselever på hovedforløbet en gang om året - typisk i august/september.

Sådan søger du optagelse på hovedforløbet

Send en jobansøgning om ansættelse som finanselev til en bank, et forsikringsselskab eller et realkreditinstitut. De fleste virksomheder søger allerede i efteråret efter de elever de skal bruge det følgende år. Så du skal søge om ansættelse som finanselev i en virksomhed i god tid, inden du afslutter dit studiekompetencegivende forløb på erhvervsskolen eller din studentereksamen.

Økonomi

Fra den 1. juli 2018 er elevlønnen det første år kr. 191.150 og kr. 208.468 det andet år. 

 

Udgivet d. 15.2.2017

Nøgleord