Finansbacheloruddannelsen

Finansbacheloruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på 3½ år med 6 måneders obligatorisk praktik og mulighed for specialisering.

Uddannelsen til finansbachelor (også kaldet Professionsbachelor i Finans) kan læses på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole.

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med rådgivning, administration og kundehåndtering i den finansielle sektor. Det kan fx være i en bank, et forsikringsselskab, et revisionsfirma, et ejendomsadministrationsfirma eller hos en ejendomsmægler.

Du lærer at arbejde kundeorienteret og analytisk og at kunne anvende de finansielle værktøjer i din planlægning af opgaverne. Du lærer også at anvende branchens beregningsredskaber og it-værktøjer.

På første del af uddannelsen beskæftiger du dig med en række bundne fagområder, som er fælles for alle studerende:

  • Branchekendskab og forretningsforståelse

  • Kommunikation, salg og kundepsykologi

  • Økonomi og finansiering

  • Erhvervs- og finansjura

  • Statistik og metode

Herefter vælger du én blandt fem mulige studieretninger: Finansielle forretninger, forsikring - herunder liv, pension og skade, ejendomshandel, ejendomsadministration og økonomistyring.

Det 5. semester består af 6 måneders praktikophold i en finansiel virksomhed.

Ud over de nævnte fagområder omfatter uddannelsen valgfag samt det afsluttende bachelorprojekt.

Du kan læse mere om uddannelsen, herunder adgangskrav, muligheder for at læse videre og optagelse her.

For virksomhederne:

Læs pjecen Finansbachelor i praktik - tips og vink, hvis du vil have en finansbachelor i praktik.

Der er ikke nogen faste krav til, hvordan en praktikaftale udformes. Men her er et forslag til en mulig skabelon til en praktikaftale.

Udgivet d. 15.2.2017

Nøgleord