Publikationer

Læs mere om den nye overenskomst på forsikringsområdet, og bliv skarp på timebank, nye socialebestemmelser og kompetenceudvikling.

Lønstigning på 1 pct. pr. år, kodeks for outplacement og nye regler ved børns sygdom. Bliv klogere på OK12 Finans i ny FAMagasin

FA’s beskæftigelsesundersøgelse gennemføres hvert år og analyserer beskæftigelsesudviklingen i den danske finanssektor. Undersøgelsen dækker hele finanssektoren forstået som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionskasser og pensionsselskaber, forsikringsselskaber samt it-virksomheder.

Beskæftigelsen falder, lavkonjunkturen fortsætter og finanssektoren har været lønførende

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Denne gang handler FA Magasinet om dagligdagen i finanssektoren 2011 - set fra FA. Virkeligheden er konstante forandringer, men også, at medarbejderne fortsat har det godt

FA’s fraværsstatistik belyser omfanget af den arbejdsindsats, der er gået tabt, som følge af fravær i FA’s medlemsvirksomheder. Ved hjælp af statistikken kan medlemsvirksomhederne få overblik over fraværet i deres egen virksomhed og sammenligne det med resten af sektoren og/eller området. Endvidere vil statistikken være sammenlignelig med DA’s fraværsstatistik og med Danmarks Statistiks fraværsstatistik for det private arbejdsmarked.

Det nye nummer af FA magasinet sætter fokus på vækst, velstand og velfærd med arbejdsmarkedspolitiske øjne

80% af al ny lovgivning kommer fra EU. Alligevel har man mest fokus på hjemlige forhold. Det er ikke holdbart.

IT-medarbejderstatistikken er baseret på en særkørsel foretaget af Danmarks Statistik for FA. Statistikken har til formål at belyse lønniveauet for forskellige typer af IT-medarbejdere i den finansielle sektor i forhold til det øvrige private arbejdsmarked.