Publikationer

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA har spurgt sine medlemsvirksomheder om deres forventninger til fremtidens medarbejdere

FA’s fraværsstatistik belyser omfanget af den arbejdsindsats, der er gået tabt, som følge af fravær i FA’s medlemsvirksomheder. Ved hjælp af statistikken kan medlemsvirksomhederne få overblik over fraværet i deres egen virksomhed og sammenligne det med resten af sektoren og/eller området. Endvidere vil statistikken være sammenlignelig med DA’s fraværsstatistik og med Danmarks Statistiks fraværsstatistik for det private arbejdsmarked.

En omskiftelig verden stiller hele tiden nye krav til medarbejdernes kompetencer. Derfor sætter det nye FA-magasin fokus på samspillet mellem uddannelse og arbejdsmarked

IT-medarbejderstatistikken er baseret på en særkørsel foretaget af Danmarks Statistik for FA. Statistikken belyser lønniveauet for forskellige typer af IT-medarbejdere i den finansielle sektor i forhold til det øvrige private arbejdsmarked.

Nyt FAMagasin om arbejdsmiljø er på gaden. Arbejdsgiverne i finanssektoren gør meget for at bedre arbejdsmiljøet - og det er god forretning

De finansielle virksomheder står midt i en omstillingsproces, hvor de ændrede og kommende forretningsmodeller stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer. FA Magasinet sætter i dette nummer fokus på fremtidens medarbejdere.

FA’s beskæftigelsesundersøgelse gennemføres hvert år og analyserer beskæftigelsesudviklingen i den danske finanssektor. Undersøgelsen dækker hele finanssektoren forstået som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionskasser og pensionsselskaber, forsikringsselskaber samt it-virksomheder.

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.