Publikationer

I dette FA Magasin sætter vi fokus på finansielle virksomheders omkostninger til arbejdskraft

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

Arbejdsomkostningsstatistikken belyser FA’s medlemsvirksomheders samlede omkostninger i forbindelse med ansættelsesforhold, fordelt efter område og omkostningskomponenter. Samlede arbejdsomkostninger består af medarbejdernes fortjeneste tillagt øvrige arbejdsomkostninger. Fremover udgives samlede arbejdsomkostninger kun som nøgletal, hvor Danmarks Statistik er kilden.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA har spurgt sine medlemsvirksomheder om deres forventninger til fremtidens medarbejdere

FA’s fraværsstatistik belyser omfanget af den arbejdsindsats, der er gået tabt, som følge af fravær i FA’s medlemsvirksomheder. Ved hjælp af statistikken kan medlemsvirksomhederne få overblik over fraværet i deres egen virksomhed og sammenligne det med resten af sektoren og/eller området. Endvidere vil statistikken være sammenlignelig med DA’s fraværsstatistik og med Danmarks Statistiks fraværsstatistik for det private arbejdsmarked.

En omskiftelig verden stiller hele tiden nye krav til medarbejdernes kompetencer. Derfor sætter det nye FA-magasin fokus på samspillet mellem uddannelse og arbejdsmarked

IT-medarbejderstatistikken er baseret på en særkørsel foretaget af Danmarks Statistik for FA. Statistikken belyser lønniveauet for forskellige typer af IT-medarbejdere i den finansielle sektor i forhold til det øvrige private arbejdsmarked.

Nyt FAMagasin om arbejdsmiljø er på gaden. Arbejdsgiverne i finanssektoren gør meget for at bedre arbejdsmiljøet - og det er god forretning