Publikationer

FA har netop udgivet nyt FA Magasin, som skitserer resultatet af de nyligt overståede overenskomstforhandlinger med Finansforbundet

FAMagasin om resultatet af overenskomstforhandlingerne med DFL

Det fjerde FA Magasinet i 2013 sætter fokus på de kommende overenskomstforhandlinger

Antallet af arbejdsulykker i finanssektoren er markant lavere end i andre brancher

FA’s beskæftigelsesundersøgelse gennemføres hvert år og analyserer beskæftigelsesudviklingen i den danske finanssektor. Undersøgelsen dækker hele finanssektoren forstået som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionskasser og pensionsselskaber, forsikringsselskaber samt it-virksomheder.

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

I dette FA Magasin sætter vi fokus på finansielle virksomheders omkostninger til arbejdskraft

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

Arbejdsomkostningsstatistikken belyser FA’s medlemsvirksomheders samlede omkostninger i forbindelse med ansættelsesforhold, fordelt efter område og omkostningskomponenter. Samlede arbejdsomkostninger består af medarbejdernes fortjeneste tillagt øvrige arbejdsomkostninger. Fremover udgives samlede arbejdsomkostninger kun som nøgletal, hvor Danmarks Statistik er kilden.