Publikationer

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette oplysninger til FA om medarbejdernes løn- og fraværsforhold. I Statistikvejledning fraværsindberetning 2015 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen.

FA’s beskæftigelsesundersøgelse gennemføres hvert år og analyserer beskæftigelsesudviklingen i den danske finanssektor. Undersøgelsen dækker hele finanssektoren forstået som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionskasser og pensionsselskaber, forsikringsselskaber samt it-virksomheder.

FA sætter i dette nummer af FA•NU fokus på arbejdsmiljø.

Fælles vejledning om indsatsen mod sygefravær udarbejdet af FA, DFL og Finansforbundet (2010).

FAkta om certificeringsordning for medarbejdere, der rådgiver om investeringsprodukter I gruppe grøn, gul og rød.

FA's historie fra stiftelsen I 1989 til 2014

FA•NU sætter fokus på hvad vi ved om de finansielle medarbejdere - set med kvantitative briller

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

August-nummeret af FA•NU sætter fokus på uddannelsespolitik. Stadigt stigende forventninger og krav til medarbejderne i den finansielle sektor skærper også kravene til kompetenceudvikling.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.