Publikationer

FA arbejder for mere praksisnære videregående uddannelser. En række af FA's centrale forslag til, hvordan det kan opnås, fremgår af denne pjece.

FA har undersøgt den gennemsnitlige månedsfortjeneste fordelt på de forskellige regioner samt overenskomstområde, alder, jobfunktion og uddannelse. Generelt er den gennemsnitlige månedsfortjeneste højere i Hovedstadsregionen end i resten af Danmark.

I dette nummer af FA•NU stille vi skarpt på uddannelse og kompetencer. De store årgange skal snart på pension, og virksomhedernes krav til medarbejdernes kunnen stiger, men hvilke forventninger og færdigheder kommer den nye unge generation med? Det forsøger vi at give nogle svar på.

Dette nummer af FA•NU sætter fokus på tendenser, på fordele og på udfordringer med internationalisering i den finansielle sektor, alt set med arbejdsgiverøjne.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2015 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2015.