Publikationer

Mænd tager længere forældreorlov, og flere kvinder besætter ledelsesstillinger i finanssektoren.

Læs i det nye nummer af FA•NU om, hvordan virksomhederne i den finansielle sektor praktiserer samfundsmæssigt ansvar på forskellig vis, og hvordan det hænger sammen med både forretning og medarbejdernes engagement.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2016 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2016.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette oplysninger til FA om medarbejdernes løn- og fraværsforhold. I Statistikvejledning fraværsindberetning 2016 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen.

Læs om nye tider på arbejdsmarkedet, om HR-dagen i FA, om det stigende uddannelsesniveau i finanssektoren og meget mere i det nye nummer af FA•NU.

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Lønsammenligningerne skal tolkes med lidt varsomhed, da landene bl.a. er indrettet med forskellige skatte- og afgiftssystemer og forskellige måder at finansiere sociale bidrag på.

Dette nummer af FA*NU guider læserne til fremtidens forsikring på basis af en fælles konference mellem FA og DFL. Et nyt Folketing er trådt til - og FA giver i dette nummer et bud på nogle af de emner på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet, som med fordel kunne ændres i det kommende folketingsår.

Kort introduktion til uddannelse i finanssektoren og FA's uddannelsespolitiske indsats.

FA og Finansforbundet har udarbejdet en fælles vejledning om lokalaftaler. Vejledningen beskriver de tilfælde, hvor lokalaftaler skal eller kan indgås i henhold til Standardoverenskomsten.