Publikationer

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2017 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2017.

FA•NU Oktober 2016 stiller skarpt på overenskomstforhandlinger, generationskonflikter på arbejdspladsen og fremtidens arbejdsmarked.

Her kan du læse FA's skriftlige årsberetning fra juni 2015 til og med maj 2016.

FA’s årlige beskæftigelsesundersøgelse, hvori 108 finansvirksomheder har deltaget.

FA•NU Maj 2016 stiller skarpt på mangfoldighed, ferielov, V-AMU og fremtidens medarbejdere.

FA•NU Marts 2016 stiller skarpt på trepartsforhandlinger og arbejdsmarkedsintegration af flygtninge.

Mænd tager længere forældreorlov, og flere kvinder besætter ledelsesstillinger i finanssektoren.

Læs i det nye nummer af FA•NU om, hvordan virksomhederne i den finansielle sektor praktiserer samfundsmæssigt ansvar på forskellig vis, og hvordan det hænger sammen med både forretning og medarbejdernes engagement.