Publikationer

FA-medlemsbarometer bestod i juli af 12 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx forventer lidt mere end halvdelen af virksomhederne en stigning i antallet af ansatte de kommende tre måneder.

FA-medlemsbarometer bestod i juli af 12 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver knap tre ud af tre virksomheder, at de har oplevet udfordringer med rekruttering de seneste tre måneder, hvilket er en stigning i forhold til målingen fra april.

FA-medlemsbarometer bestod i juli af 12 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver to ud af tre virksomheder, at de har oplevet udfordringer med rekruttering de seneste tre måneder, hvilket er en stigning i forhold til målingen fra april.

Undersøgelser viser at bedre håndhygiejne kan reducere sygefraværet i daginstitutioner og skoler. Samtidig har corona-krisen lært os at gode vaner og bedre hygiejne kan nedsætte smittespredning og antallet af infektioner. Et lavere sygefravær vil frigive ressourcer i det offentlige til øget velfærd og øger produktionen i den private sektor og dermed velstanden.

FA-medlemsbarometer bestod i april af 13 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver knap 4 ud af 10 virksomheder, at de forventer enten en lille eller en stor stigning i antallet af ansatte. Det er en stigning i forhold til målingen fra januar 2021, hvor tallet var knap 1 ud af 4 virksomheder.

FA-medlemsbarometer bestod i april af 13 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver 2 ud af 10 virksomheder, at de ikke har oplevet udfordringer med fastholdelse de seneste tre måneder. Det er en stigning i forhold til målingen fra januar 2021.

FA-medlemsbarometer bestod i april af 13 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver tæt på hver tredje virksomhed, at de forventer flere ansatte de kommende tre måneder, mens lidt mere end hver tiende virksomhed forventer færre.

Siden 2000 har finanssektoren oplevet en større stigning i andelen af beskæftigede med en videregående uddannelse end på det generelle arbejdsmarked. Den tendens forventes også at fortsætte frem mod 2025, hvilket indebærer en risiko for, at finanssektoren i 2025 kan mangle optil 8.000 beskæftigede med en videregående uddannelse.

En Voxmeter undersøgelse viser, at mere hjemmearbejde gør, at de beskæftigede er villige til at øge afstanden til deres arbejdsplads. Dermed kan den øget mobilitet betyde en stigende beskæftigelse af personer med en videregående uddannelse i yderområderne.