Publikationer

Siden 2000 har finanssektoren oplevet en større stigning i andelen af beskæftigede med en videregående uddannelse end på det generelle arbejdsmarked. Den tendens forventes også at fortsætte frem mod 2025, hvilket indebærer en risiko for, at finanssektoren i 2025 kan mangle optil 8.000 beskæftigede med en videregående uddannelse.

En Voxmeter undersøgelse viser, at mere hjemmearbejde gør, at de beskæftigede er villige til at øge afstanden til deres arbejdsplads. Dermed kan den øget mobilitet betyde en stigende beskæftigelse af personer med en videregående uddannelse i yderområderne.

FA og Finansforbundet har opdateret vejledningen om arbejdstid efter OK20.

FA-medlemsbarometer bestod i januar af 11 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx forventer knap 1 ud af 4 forsikringsvirksomheder en stigning i antallet af ansatte. Det er i lidt højere grad de større forsikringsvirksomheder, der forventer en lille stigning i antallet af ansatte.

FA-medlemsbarometer bestod i januar af 11 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver 56 pct. af finansvirksomhederne, at der har oplevet udfordringer med rekruttering de seneste tre måneder. Det er i lidt højere grad de større virksomheder, som angiver, at de har oplevet mindre udfordringer med rekruttering de seneste tre måneder.

FA-medlemsbarometer bestod i januar af 11 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver 50 pct. af virksomhederne, at der har oplevet udfordringer med rekruttering de seneste tre måneder. Det er en svag stigning sammenlignet med målingen i oktober 2020.

FA og Finansforbundet har udarbejdet en fælles vejledning om lokalaftaler. Vejledningen beskriver de tilfælde, hvor lokalaftaler skal eller kan indgås i henhold til Standardoverenskomsten.

FA og Finansforbundet har i fællesskab udarbejdet denne vejledning med eksempelsamling, som vil give svar på mange spørgsmål om særlige arbejdsopgaver.

FA og Finansforbundet har i fællesskab udarbejdet denne vejledende eksempelsamling, der giver løsninger på de fleste spørgsmål i forbindelse med honorering af møde- og kursusarrangementer.