FA i medierne

FA’s direktion udtaler sig løbende i medierne og deltager i den offentlige debat med klummer, synspunkter og debatindlæg. Via linket nedenfor kan du se et udvalg af FA’s indlæg.

De erfaringer, som virksomheder og medarbejdere landet over har høstet med hjemmearbejde i 2020, bør ikke hældes ud med badevandet, når coronakrisen er ovre, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg.

Flere af de uddannelser, der udgør fødekæden til mange toplederstillinger i dansk erhvervsliv, har en betydelig kønsmæssig slagside. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i Altinget.

I Danmark må vi insistere på, at politiske beslutninger bliver truffet på et retvisende grundlag. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme i FinansWatch.

Regeringens forslag om ret til tidlig pension skønnes at reducere velstanden med knap 13 mia. kr. i 2025. Dermed vil forslaget gøre Danmark fattigere i 2025, og fx neutralisere ¾ af virkningen fra Vækstplan DK, der bl.a. sænkede selskabsskatten fra 25 pct. til 22 pct og reducerede afgifterne på øl, sodavand og erhvervslivets energiafgifter.

Danskernes tillid til pensionssystemet er altafgørende, og deres bekymringer skal tages alvorligt. Derfor bør regeringens ønske om ret til tidlig pension indtænkes og afvente pensionskommissionens arbejde, så der træffes en beslutning på det bedst mulige grundlag. Det skriver Mads Borregaard, cheføkonom i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et indlæg i Børsen.

Siden regeringen fremlagde sit udspil om ret til tidlig pension, har dens retorik ved flere lejligheder nået næsten uanede højder, når den har omhandlet finanssektoren. I mange tilfælde er retorikken rettet mod finanssektoren skæv. I nogle tilfælde direkte vildledende. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Kent Petersen, formand for Finansforbundet, i et fælles indlæg i Jyllands-Posten.

De økonomiske konsekvenser af corona-krisen har stillet skarpt på behovet for et mere omstillingsparat arbejdsmarked. Her kan vores erfaringer med hjemmearbejde os. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i et indlæg i Altinget.

”Selv om arbejdsmiljøproblemer er vidt forskellige, bliver de desværre tit og ofte skåret over en kam i den offentlige debat. Og det på trods af, at der i virkeligheden er markante forskelle fra branche til branche, og dermed også stor forskel på, hvordan udfordringerne skal løses.” Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i Altinget i anledning af Den Europæiske Arbejdsmiljøuge.

Hvis regeringen og støttepartierne vælger at forringe forskerskatteordningen i den kommende finanslov, vil det svække danske virksomheder i den globale konkurrence om de kloge hoveder. Og det vil skade samfundsøkonomien, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme i FinansWatch.

Trods høj beskæftigelse og lav ledighed er der behov for reformer af den aktive arbejdsmarkedspolitik, men desværre signalerer regeringen ikke fornyelser af arbejdsmarkedspolitikken, skriver Nadeem Farooq, underdirektør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i Altinget.