Publikationer

Hent publikationer med uddybninger om de indgåede overenskomster.

FA og Finansforbundet har opdateret vejledningen om arbejdstid efter OK20.

FA og Finansforbundet har udarbejdet en fælles vejledning om lokalaftaler. Vejledningen beskriver de tilfælde, hvor lokalaftaler skal eller kan indgås i henhold til Standardoverenskomsten.

FA og Finansforbundet har i fællesskab udarbejdet denne vejledning med eksempelsamling, som vil give svar på mange spørgsmål om særlige arbejdsopgaver.

FA og Finansforbundet har i fællesskab udarbejdet denne vejledende eksempelsamling, der giver løsninger på de fleste spørgsmål i forbindelse med honorering af møde- og kursusarrangementer.

FA og Finansforbundet har i fællesskab udarbejdet denne vejledning om omsorgsdage. Vejledningen tager højde for de ændringer, der blev aftalt ved OK20 og træder i kraft 1. januar 2021.

FA og Finansforbundet har udarbejdet en vejledning med eksempler om jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse.

Her kan du læse FA's skriftlige årsberetning fra juni 2017 til og med maj 2018.

Her kan du læse FA's skriftlige årsberetning fra juni 2016 til og med maj 2017.