OK20: Finanssektoren i tal

Overenskomster

Overenskomsten mellem FA og Forsikringsforbundet dækker ca. 9.400 medarbejdere. Overenskomsten mellem FA og Finansforbundet dækker ca. 42.200 medarbejdere i penge- og realkreditinstitutter plus ca. 1.200 assurandører (separat overenskomst). Samlet set dækker forhandlingerne 52.800 ansatte i finanssektoren.
Kilde: FA, 2019-tal

Gennemsnitsløn

I dag er gennemsnitsmånedslønnen i finanssektoren inkl. pension, men ekskl. genetillæg, kr. 87.600 for ledere og kr. 55.800 for lønmodtagere uden ledelsesansvar.
Kilde: FA, 2018-tal

Spørgsmål vedr. tal

Kontakt kommunikationschef Mads Krøll Christensen via mail: mkc@fanet.dk eller via mobil 2044 7599.

Kompetenceudvikling

De direkte uddannelsesomkostninger pr. præsteret time er i finanssektoren 5,16 kroner pr. medarbejder pr. time, mens gennemsnittet for landets virksomheder og organisationer er 1,66 kroner pr. medarbejder pr. time. Dermed ligger finanssektoren mere end tre gange over gennemsnittet.
Kilde: Danmarks Statistik og FA, 2017-tal

Ledighed

Ledigheden er lav i finanssektoren. Ledighedsprocenten på Forsikringsforbundets område var i oktober 2019 2,2 procent, mens den på Finansforbundets område var 2,1 procent. Den generelle ledighed blandt de A-kasse forsikrede var på 3,7 procent.
Kilde: FTF-A og Danmarks Statistik, oktober 2019-tal

Arbejdstid

I finanssektoren er 86 procent af medarbejderne ansat på heltid, mens 14 procent er ansat på deltid. På det private arbejdsmarked som helhed er ca. 30 procent ansat på deltid, mens ca. 70 procent er ansat på heltid.
Kilde: Danmarks Statistik, 2017-tal

Kønsfordeling

Der er næsten lige mange kvinder og mænd ansat i finanssektoren. Kvinder udgør 46,5 procent af de ansatte, mens 53,5 procent er mænd.
Kilde: FA, 2018-tal

Ledelse

31 procent af alle ledere i finanssektoren er kvinder, mens 27 procent af de overordnede ledere er kvinder.
Kilde: FA, 2018-tal

Uddannelsesniveau

Siden finanskrisen er andelen af medarbejdere med (korte, mellemlange, bachelor og lange) videregående uddannelser steget i finanssektoren fra 35 procent i 2010 til 52 procent i 2018.
Kilde: FA, 2018-tal

Uddannelsesniveau, alder og overenskomstområde

Der er stor forskel på den offentlige uddannelsesbaggrund på tværs af aldersgrupper blandt medarbejderne i finanssektoren.

På penge- og realkreditområdet, har 89 procent af de 25-29-årige en videregående uddannelse og 5 procent en erhvervsuddannelse. Blandt de 60-64-årige har 18 procent en videregående uddannelse og 60 procent en erhvervsuddannelse.

På forsikringsområdet har 53 procent af de 25-29-årige en videregående uddannelse og 28 procent en erhvervsuddannelse. Blandt de 60-64-årige har 27 procent en videregående uddannelse og 46 procent en erhvervsuddannelse.
Kilde: FA, 2018-tal

Uddannelsesniveau, køn

Andelen af kvinder med en videregående uddannelse er steget fra 26 procent i 2009 til 45 procent i 2018. Andelen af mænd med en videregående uddannelse er steget fra 42 procent til 57 procent i samme periode.
Kilde: FA, 2018-tal

Udgivet d. 4.12.2019

Nøgleord