Nyheder

Årets kompetencekonference zoomer på den digitale tidsalders kompetencebehov. Hør blandt andre Søren Pind, Hanne Shapiro og Lisbeth Bech Poulsen give deres bud på, hvordan de finansielle virksomheders kompetencebehov kan blive dækket på morgendagens arbejdsmarked. Der er stadig ganske få ledige pladser tilbage.

Tæt på 65.000 unge blev lørdag tilbudt en plads på landets videregående uddannelser. Flere end 2.200 af dem er blevet tilbudt plads på finansuddannelserne.

Medarbejdere, der ikke er registeret med en korrekt uddannelse i forbindelse med det nye praktikpladsafhængige AUB, kan nu få ændret deres uddannelsesoplysninger. FA har udarbejdet en guide til, hvordan virksomheder kan ændre medarbejderes uddannelsesoplysninger.

Det afgørende er, om en orlov i forbindelse med barsel er startet før 1. juli 2018 eller ej. Orlov påbegyndt 1. juli og senere følger de nye regler

FA har åbent hele sommeren, men telefontiderne er ændret en smule.

Stress er et alvorligt samfundsproblem, mener regeringen, der nu nedsætter et panel, som skal komme med bud på løsninger.

En inspirationsgruppe under Uddannelses- og Forskningsministeriet anbefaler nyt filosofikum på landets universiteter. Udmærket idé, lyder reaktionen fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Traditionen tro holder FA sin årlige HR-konference, HR-Dagen, den første onsdag i oktober. I år spænder programmet fra indlæg om fremtidens HR til debat om #MeToo-bølgens påvirkning af HR-arbejdet.

Et flertal i Rådet har besluttet at ændre markant i det såkaldte ansættelsesbevisdirektiv, som fastlægger, hvilke oplysninger der skal fremgå af ansættelsesbeviser.

EU-Rådet har torsdag vedtaget et direktiv, der øremærker to måneders barsel til barnets far.