Nyheder

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har åbent hele sommeren, men telefontiderne er ændret i ugerne 29-31.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål på rådgivningstelefonen om indefrysning af ferie i overgangsåret.

Pligten til at indberette tilgodehavende feriemidler i indefrysningsperioden, gælder ikke ansatte, som ikke er omfattet af ferielovens lønmodtagerbegreb.

Flere nye love, som har betydning for det finansielle arbejdsmarked, træder i kraft 1. juli. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er klar med råd og vejledning i nyt notat til medlemsvirksomhederne.

Onsdag den 2. oktober holder Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) sin årlige HR-konference, HR Dagen. Allerede nu er det muligt at sikre sig en plads ved konferencen.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop lagt sidste hånd på to nye statistikker om løn og fravær. Via statistikkerne kan FA’s medlemsvirksomheder sammenligne egne lønniveauer og fravær med resten af sektoren.

Den nye regering vil skabe mere fleksibilitet i uddannelsessystemet og lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft. Begge dele er godt nyt for det finansielle arbejdsmarked, lyder det fra Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Hun er dog bekymret for finansieringen.

Mads Skovlund, bankdirektør i Nordea og næstformand i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), varetager posten som formand for FA, indtil FA’s bestyrelse konstituerer sig ved et bestyrelsesmøde efter sommer.

Velliv Foreningen stiller 10.000 kroner til rådighed for 500 virksomheder, der vil arrangere events om mentale helbredsproblemer på Danmarks Mentale Sundhedsdag 10. oktober i år.

Finansteltet dannede rammen om mere end 20 debatarrangementer på årets folkemøde. Se video fra Folkemødet i artiklen.