Nyheder

Traditionen tro præsenterede regeringen sit lovprogram for det kommende folketingsår ved Folketingets åbning tirsdag. Flere lovforslag kan få betydning for FA’s medlemsvirksomheder. Se en oversigt i artiklen.

I et nyt udspil foreslår regeringen massive investeringer i kompetenceudvikling af ufaglærte ledige. God idé, men glem ikke det øvrige arbejdsmarked, lyder reaktionen fra Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Start det nye år med at blive klogere på psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Finansforbundets og FA er enige om, hvordan standardoverenskomsten på en række områder skal tilpasses den nye ferielov.

Det er stadig muligt at tilmelde sig FA’s årlige HR-Konference, HR-Dagen, der løber af stablen 2. oktober i København.

Mads Skovlund Pedersen, bankdirektør i Nordea, er ny formand for Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet lancerer en fælles kampagne, der skal forebygge seksuel chikane og grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen.

Tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) åbner 16. september det første møde i et bredt funderet kompetenceråd, der skal skabe viden om fremtidens kompetencekrav. Det er Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet, der står bag rådet, som udgøres af en stærk forsamling repræsentanter fra fagbevægelsen, arbejdsgiverorganisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Trods høj beskæftigelse og lav ledighed er der behov for reformer af den aktive arbejdsmarkedspolitik, men desværre signalerer regeringen ikke fornyelser af arbejdsmarkedspolitikken, skriver Nadeem Farooq, underdirektør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i Altinget.

For nylig fik FA medhold i en faglig voldgiftssag. Afgørelsen betød, at medarbejderen ikke var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomsten.