Nyheder

Coronatrivsel.dk er en ny hjemmeside med gode råd og konkrete redskaber til arbejdslivet i en coronatid. Bag hjemmesiden står forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

De fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (BFA) får tildelt 95 millioner kroner til at igangsætte aktiviteter i samarbejde med og tæt på den enkelte arbejdsplads. Det har et bredt flertal i Folketinget besluttet.

I en ny undersøgelse svarer mere end hver tredje dansker i beskæftigelse, at muligheden for at arbejde hjemmefra er et centralt parameter for dem i deres job. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) forudser, at hjemmearbejde bliver et slagkraftigt våben i virksomheders rekrutteringsindsats.

Den vejledende timeløn for studerende i forsikringsvirksomheder til og med 1. kvartal 2021

Trepartsforhandlinger skal medvirke til at skabe kulturforandringer på danske arbejdspladser, så seksuel chikane bliver bedre forebygget og mere konsekvent håndteret. Det mener regeringen, der nu indkalder arbejdsmarkedets parter til forhandlinger.

Syddansk Universitet (SDU) har lanceret en række film med konkrete øvelser til forebyggelse af skader som følge af stillesiddende arbejde.

Forenede Gruppeliv (FG) gør opmærksom på, at hvis medarbejdere ikke ønsker forsikringssummen i gruppelivsforsikringen udbetalt til ’nærmeste pårørende’, skal FG have besked.

Lønmodtagernes Feriemidler præciserer nu, at direktører ikke kan få indefrosset deres tilgodehavende feriemidler

Vestre Landsret har afsagt dom i sagen om en svært overvægtig dagplejer, der blev opsagt. Retten fandt, at medarbejderen ikke havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

I Danmark må vi insistere på, at politiske beslutninger bliver truffet på et retvisende grundlag. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme i FinansWatch.