Nyheder

Fire til fem gange om året samler FA arbejdsmiljøansvarlige fra hele finanssektoren til formidling af ny viden, debat og erfaringsudveksling om aktuelle og relevante emner indenfor arbejdsmiljø og trivsel. Næste møde løber af stablen 16. januar.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) støtter i et høringssvar regeringens forslag om at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft.

Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holder fælles gå-hjem-møde om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Det sker 2. april i Finanssektorens Hus i København.

Det bliver nemmere for virksomheder at finde viden og regler om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø har nemlig i fællesskab lanceret en ny hjemmeside, der samler forskningsbaseret viden, lovgivning, værktøjer og inspiration.

FA holder åbent mellem jul og nytår. Torsdag den 27. december og fredag den 28. december kan vi kontaktes mellem kl. 8.30 og 15 på telefon 3391 4700.

Godtgørelsen for seksuel chikane hæves med en tredjedel fra 1. januar 2019.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er ny partner i partnerskabet ”Sammen om mental sundhed”.

Den nye persondatalov strammer reglerne for, hvilke informationer der må deles i forbindelse med afskedigelser og fratrædelser. Overtrædelser kan medføre økonomiske krav mod virksomhederne.

Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) udskyder fælles gå-hjem-møde om krænkende handlinger til 2019.

Der er vækst i beskæftigelsen i finanssektoren. Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).