Nyheder

Andelen af tiltrædelser er nu højere end andelen af fratrædelser i hele finanssektoren. Det viser nye tal fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Nyt lovforslag om aktionærrettigheder stiller krav til børsnoterede virksomheder om vederlagspolitik for ledelsen. Virksomheder, der i dag ikke omfattet af reglerne i lov om finansiel virksomhed, bliver nu underlagt krav om vederlagspolitik.

Europæiske lønmodtagere og arbejdsgivere indenfor finans underskrev fredag en fælles erklæring om digitaliseringens effekt på beskæftigelsen i finanssektoren.

Adgangen til arbejdsmarkedet bør lettes for mennesker med handicap, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i anledning af FN’s internationale handicapdag.

Indslusningslønnen bliver reguleret på forsikringsoverenskomstens område ved årsskiftet.

Uddannelses- og forskningsministeren har netop godkendt to nye uddannelser, som der er stor efterspørgsel efter i finanssektoren. Uddannelserne er blevet til i samarbejde med blandt andre Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Finanssektoren ansætter flere og flere medarbejdere, der har en videregående uddannelse på cv’et.

Den vejledende timeløn for studerende i forsikringsvirksomheder er reguleret.

Datatilsynet har netop udgivet en vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.

Et kommende folketingsvalg må ikke bremse forhandlingerne om et nyt arbejdsmiljøforlig, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i et debatindlæg i Altinget.