Nyheder

Fra 1. september 2020 kan virksomheder i visse tilfælde få mulighed for at indgå en aftale med Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud og en gul smiley fra myndigheden.

Den nye ferielov trådte i kraft 1. september. FA’s jurister har lavet et overblik over de væsentligste tiltag i de nye regler, som virksomhederne skal være opmærksomme på.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik natten til mandag en aftale, der supplerer den eksisterende ordning om arbejdsfordeling.

Vestre Landsret fandt det berettiget, idet sletningen var til stor gene for arbejdsgiveren.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet holdt torsdag fælles webinar om mulighederne i Finanskompetencepuljen. Se eller gense webinaret i artiklen.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har valgt at aflyse årets Finance IT Day. Årsagen er risiko for smittespredning af covid-19.

Finanssektorens fælles arbejdsmiljøprojekt, Future Work Lab, leder efter mindre og mellemstore virksomheder til udviklingsforløb.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) afholdt onsdag det første arrangement i det nyetablerede forum for mangfoldig ledelse. Temaet var hvordan det er muligt at skabe en kulturforandring, så der kommer flere kvinder på ledelsesgangene.

Et flertal i Folketinget har besluttet at forlænge muligheden for sygedagpenge til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med covid-19. Ordningen løber nu frem til 31. december i år.

Bliv klogere på fremtidens efteruddannelse og opkvalificering, når FA og Finansforbundet holder fælles kompetencekonference i september.