Nyheder

Arbejdstilsynet har udsendt vejledning og informationsmateriale om, hvordan virksomheder kan inddrage medarbejderne i at forebygge smittespredning. Virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal inddrage den.

Sent torsdag aften indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om AUB-midlerne. Aftalen betyder bl.a., at finanssektoren får en besparelse på mere 25 procent i AUB i 2020.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet er torsdag blevet enige om at forlænge den fælles corona-aftale med få ændringer.

Branchefællesskaber inviterer til konference om arbejdsmiljø på kontorer den 20. oktober 2020

Regeringens økonomiske ekspertgruppe foreslår, at regeringen og arbejdsmarkedets parter bør mødes til trepartsforhandlinger om justering af arbejdsfordelingsordning.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har givet forsiden på sin hjemmeside, fanet.dk, et facelift.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet har besluttet at forlænge den fælles genåbningsaftale. Aftalen løber nu til og med juni.

Sundhedsstyrelsen har opdateret "Anbefalinger til personer i øget risiko". Anbefalingerne viser, hvem der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, og hvilken forebyggelse, styrelsen anbefaler virksomheder og medarbejdere.

Folketinget har ændret sygedagpengeloven, så der kan udbetales sygedagpenge til ansatte eller pårørende, hvis den ansatte ikke kan varetage sit arbejde, fordi han eller hun er i øget risiko eller pårørende til en person i øget risiko ved smitte med covid-19. Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under fraværet, kan der opnås dagpengerefusion.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) deltager i Altinget Sommermøde med en debat om, hvordan virksomheder kan få flere kvinder i ledelse.