Nyheder

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet indgik fredag en aftale, der sætter nye standarder for, hvordan ansættelseskontrakter skal udformes.

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, da en virksomhed indførte forskellige regler for mandlige og kvindelige ansattes påklædning. Det slår Ligebehandlingsnævnet fast i ny afgørelse.

Et flertal i Folketinget vil styrke beskyttelsen af whistleblowere, udvide kredsen af personer, der er underlagt fit & proper-kravene og indføre krav til finansvirksomheder om en nedfældet politik for sund virksomhedskultur.

Den nye forsikringsformidlingslov skal også omfatte pengeinstitutter, der udøver accessorisk forsikringsdistribution, lyder det i et lovforslag, som Finanstilsynet har sendt i høring.

Regeringens disruptionråd har i dag offentliggjort sin rapport ”Klar til fremtidens job”, der indeholder bud på initiativer og tiltag, som skal gøre Danmark klar til fremtiden.

Op mod 220 medarbejdere og ledere deltog mandag i Finanssektorens Arbejdsmiljødag 2019 i København, mens 115 havde fundet vej til samme konference i Skanderborg torsdag. Se videoindslag fra konferencen i artiklen.

Medlemsvirksomheder, der ringer til FA’s juridiske telefonrådgivning de kommende tre måneder, vil modtage et elektronisk spørgeskema om deres vurdering af rådgivningen.

I løbet af foråret holder landets udbydere af finansøkonomuddannelsen karrieredage for studerende og virksomheder.

Arbejdsmiljøet på det danske arbejdsmarked er blevet bedre på nogle områder, men dårligere på andre, fastslår ny stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Et flertal i EU vil indføre øremærket barsel til fædre. Se video om de kommende orlovsregler og deres betydning for virksomheder i finanssektoren.