Nyheder

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet nedsætter fælles arbejdsgruppe, der skal se nærmere på barrierer og muligheder for at øge andelen af kvinder på topposter i finanssektoren.

Det er befriende, at Socialdemokratiet i sit erhvervsudspil melder sig klar til at lempe reglerne for fast-track-ordningen for udenlandsk arbejdskraft, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, i et indlæg i Altinget.

Flere mennesker med handicap skal kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Det mener regeringen, der i dag skyder en fireårig indsats i gang. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) bakker op om indsatsen og peger på, at det skal være lettere for virksomheder at ansætte mennesker med handicap.

Det er i strid med virkeligheden, når Finansforbundet siger, at danske banker ikke har plads til ældre medarbejdere. Statistikkerne viser nemlig, at andelen erfarne medarbejdere i landets pengeinstitutter vokser. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme i Finanswatch.

Arbejdstilsynet har netop udgivet en ny vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen. Allerede 2. april lægger Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) hus til et gå-hjem-møde om netop krænkende handlinger.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder Finanssektorens Arbejdsgiverforening, har mandag indgået en aftale om at forlænge integrationsgrunduddannelsen (IGU). Uddannelsen skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet har aftalt at lette processen, når virksomheder ønsker at omplacere en tillidsmand. Se video i artiklen.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) søger en politisk økonom og en politisk konsulent til vores område Politik & Analyse.

UNI Europa Finance og Insurance Europe, der repræsenterer arbejdstagere og -givere på det europæiske forsikringsarbejdsmarked, er blevet enige om to nye fælles erklæringer.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort nye løntabeller, hvori de kommende overenskomstbestemte lønstigninger er medregnet.