Nyheder

Siden regeringen fremlagde sit udspil om ret til tidlig pension, har dens retorik ved flere lejligheder nået næsten uanede højder, når den har omhandlet finanssektoren. I mange tilfælde er retorikken rettet mod finanssektoren skæv. I nogle tilfælde direkte vildledende. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Kent Petersen, formand for Finansforbundet, i et fælles indlæg i Jyllands-Posten.

Der er 102 finansvirksomheder med tilsammen 37.500 medarbejdere i de 18 kommuner, der er omfattet af corona-nedlukning. Det viser en opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Kompetencekonference 2020, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet står bag, gennemføres digitalt.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) følger myndighedernes anbefaling om at anvende hjemmearbejde i videst muligt omfang. Derfor arbejder medarbejderne i FA hjemme til og med 22. september. Mail og telefonerne er åbne.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) anbefaler medlemsvirksomheder at følge myndighedernes anbefalinger.

COVID-19 blusser op igen rundt omkring i Danmark, og myndigheder vil ikke udelukke lokale restriktioner, nedlukninger og anbefalinger. Læs om aftalerne for finanssektoren i artiklen.

Hver tredje finansvirksomhed forventer faldende beskæftigelse de kommende tre måneder. Det viser nye tal fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

For første gang siden 2012 er tilgangen af medarbejdere i finanssektoren faldet to kvartaler i træk. Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

En arbejdsgiver skal efter arbejdsmiljøloven iværksætte effektiv forebyggelse mod smitte af bakterier og virus, herunder coronavirus, i arbejdet.

Arbejdstilsynet kan fremover vælge at tilbyde supplerende dialog og vejledning til virksomheder, der får et påbud med frist eller et strakspåbud om at løse et konkret arbejdsmiljøproblem.