Nyheder

Dansk Handicap Forbund har samlet de vigtigste informationer til virksomheder, der skal ansætte, fastholde eller afskedige medarbejdere med handicap, på to hjemmesider.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet har indgået aftale om indslusningsløn 2021.

Virksomheder opfordres til at anvende hjemmearbejde i videst muligt omfang til og med 17. januar 2021.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder FA, har i dag indgået en fornuftig aftale om nye nationale mål for arbejdsmiljøet frem mod 2030.

Ny analyse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) går i dybden med nyansættelser i sektoren i 2019.

Telefonerne er åbne i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) mellem jul og nytår.

Retten til udvidet sorgorlov, hvis man mister et barn under 18 år, træder i kraft 1. januar 2021. Det har Folketinget netop vedtaget.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er vært for hele tre webinarer i januar, der stiller skarpt på trivsel, mental sundhed og hjemmearbejde i en coronatid.

Mandag den 8. marts 2021 afholder Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet en fælles digital konference om, hvordan vi baner vej for flere kvinder på ledelsesgangene i den finansielle sektor.