Nyheder

UNI Europa Finance og Insurance Europe, der repræsenterer arbejdstagere og -givere på det europæiske forsikringsarbejdsmarked, er blevet enige om to nye fælles erklæringer.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort nye løntabeller, hvori de kommende overenskomstbestemte lønstigninger er medregnet.

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet indgik fredag en aftale, der sætter nye standarder for, hvordan ansættelseskontrakter skal udformes.

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, da en virksomhed indførte forskellige regler for mandlige og kvindelige ansattes påklædning. Det slår Ligebehandlingsnævnet fast i ny afgørelse.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) søger en politisk økonom og en politisk konsulent til vores område Politik & Analyse.

Et flertal i Folketinget vil styrke beskyttelsen af whistleblowere, udvide kredsen af personer, der er underlagt fit & proper-kravene og indføre krav til finansvirksomheder om en nedfældet politik for sund virksomhedskultur.

Den nye forsikringsformidlingslov skal også omfatte pengeinstitutter, der udøver accessorisk forsikringsdistribution, lyder det i et lovforslag, som Finanstilsynet har sendt i høring.

Regeringens disruptionråd har i dag offentliggjort sin rapport ”Klar til fremtidens job”, der indeholder bud på initiativer og tiltag, som skal gøre Danmark klar til fremtiden.

Op mod 220 medarbejdere og ledere deltog mandag i Finanssektorens Arbejdsmiljødag 2019 i København, mens 115 havde fundet vej til samme konference i Skanderborg torsdag. Se videoindslag fra konferencen i artiklen.

Medlemsvirksomheder, der ringer til FA’s juridiske telefonrådgivning de kommende tre måneder, vil modtage et elektronisk spørgeskema om deres vurdering af rådgivningen.