Nyheder

Fredag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet fælles webinar om nye guides til samarbejdsudvalgenes årlige drøftelser af psykisk arbejdsmiljø. Se eller gense webinaret i artiklen.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) modtager mange henvendelser om beregning af ferietillægget, der skal udbetales med lønnen for maj. Få en kort gennemgang af reglerne på finans-, assurandør- og forsikringsområdet i artiklen.

FA’s kursus om jobløn i standardoverenskomsten (STOK) og kurset om overgangsordningen i STOK samles sammen til ét og holdes 21. april, kl. 13. Deltagere har fået direkte besked.

Det er nødvendigt med en større politisk vilje til at investere i flere klimarelevante efter- og videreuddannelsesmuligheder på videregående niveau, skriver Mads Borregaard, cheføkonom i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i Børsen.

Corona-nedlukningerne har påvirket trivslen og den mentale sundhed negativt for nogle medarbejdere. Nu zoomer Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) ind på, hvordan medarbejdere og ledere bedst muligt kommer tilbage til en mere normal arbejdsdag efter nedlukningerne. Det sker ved et webinar 4. maj.

Se eller gense webinar om beskyttede medarbejdere i finanssektoren.

Fra 21. april skal erhvervsrejsende ikke længere i isolation efter udlandsrejser.

FA har ført en sag for en medlemsvirksomhed om, hvorvidt bortvisning af et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem var berettiget som følge af brud på tavshedspligten. I den konkrete sag kunne vedkommende opsiges, men ikke bortvises.

Erhvervsministeriet har tirsdag offentliggjort en ny model for lokal nedlukning af erhvervslivet i kommuner med høj covid-19-smitte. Modellen er langsigtet og gælder også efter genåbningen.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop udgivet en ny lønoversigt på forsikringsområdet. Oversigten er gældende fra 1. juli 2021.