Nøgletal

Nøgletalskategorier

Andelen af medarbejdere med en lang videregående uddannelse i finanssektoren har siden 1998 været højere end andelen af medarbejdere med en lang videregående uddannelse på arbejdsmarkedet generelt.

Antallet af danske filialer er faldet kraftigt siden finanskrisens frembrud, og Danmark har ikke længere flest filialer.

Forskellen i gennemsnitsalderen for pengeinstitutmedarbejdere i Norden er relativ lille.

Antallet af elever under uddannelse i finanssektoren er faldet markant siden 2007 - det skyldes især udviklingen på pengeinstitutområdet.

Antal pengeinstitutter er faldet over de sidste 10 år for alle nordiske lande. Danmark og Island har haft det største procentuelle fald.

I Danmark betjener en pengeinstitutmedarbejder færre indbyggere end i Finland, Norge og Sverige, og de danske pengeinstitutter har samlet set flest ansatte i Norden.

Antallet af danske filialer er faldet kraftigt siden finanskrisens frembrud, og ser man på indbyggere pr. filial, så ligger Danmark på niveau med Norge og Sverige.