Nøgletal

Log på
Få adgang til meget mere indhold med Mit FA.

Nøgletalskategorier

Kønsfordelingen blandt medarbejderne i finanssektoren er, bortset for IT-virksomheder, næsten lige. Tidligere har der været en svag overvægt af kvinder, men indenfor de seneste 10 år er fordelingen tippet, så der nu er en svag overvægt af mænd indenfor alle virksomhedstyper.

Andelen af kvinder er relativt konstant fordelt på virksomhedsstørrelse

En større andel af de kvindelige end mandlige medarbejdere i finanssektoren arbejder på deltid.