Nøgletal

Nøgletalskategorier

Antallet af medarbejdere pr. leder er højest i It-virksomheder.

Antallet af danske filialer er faldet kraftigt siden finanskrisens frembrud, og Danmark har ikke længere flest filialer.

Forskellen i gennemsnitsalderen for pengeinstitutmedarbejdere i Norden er relativ lille.

Antallet af elever under uddannelse i finanssektoren er faldet markant siden 2007 - det skyldes især udviklingen på pengeinstitutområdet.

Antal pengeinstitutter er faldet over de sidste 10 år for alle nordiske lande. Danmark og Island har haft det største procentuelle fald.

I Danmark betjener en pengeinstitutmedarbejder færre indbyggere end i Finland, Norge og Sverige, og de danske pengeinstitutter har samlet set flest ansatte i Norden.

Antallet af danske filialer er faldet kraftigt siden finanskrisens frembrud, og ser man på indbyggere pr. filial, så ligger Danmark på niveau med Norge og Sverige.