Nøgletal

Nøgletalskategorier

Finanssektorens lønudvikling har hovedsageligt været højere end på det private arbejdsmarked.

Finanssektorens reallønsudvikling har hovedsageligt været højere end på det samlede private arbejdsmarked.

En større andel af de kvindelige end mandlige medarbejdere i finanssektoren arbejder på deltid.

Andelen af kvinder er relativt konstant fordelt på virksomhedsstørrelse

Kønsfordelingen blandt medarbejderne i finanssektoren er næsten lige, men indenfor de seneste år tippet, så der nu er en svag overvægt af mænd.

Afgiftsprocenten har været stigende siden 1998 og det samme har lønsummen. Dermed er udgifterne til lønsumsafgiften ligeledes steget.

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.

Optaget på finansuddannelsen er faldet markant siden 2006, hvor det toppede. Det er især pengeinstitutterne, der tager færre elever.

HD 2. del er den mest anvendte efteruddannelse på bachelorniveau i den finansielle sektor. De seneste tre år har optaget på både Finansiel rådgivning og Finansiering haft et mindre fald.

Antal studerende på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har været aftagende efter 2008. Flest studerende tager fag rettet mod brancherne ejendomsmæglere og pengeinstitutter.