Nøgletal

Log på
Få adgang til meget mere indhold med Mit FA.

Nøgletalskategorier

Optaget på finansuddannelsen er faldet markant siden 2006, hvor det toppede. Det er især pengeinstitutterne, der tager færre elever. Efter stigning i de seneste år, er der fald i elevantal, både for forsikringsselskaberne og pengeinstitutterne.

Mænd har generelt et højere offentligt uddannelsesniveau end kvinder. Uddannelsesforskellen mellem mænd og kvinder er større på penge- og realkreditområdet end på forsikringsområdet.

Der er en stor forskel på det offentlige uddannelsesniveau blandt sektorens yngre og ældre medarbejdere, især på penge- og realkreditområdet. Både på penge- og realkreditområdet og forsikringsområdet gælder det, at medarbejdere under 24 år har en lidt anderledes uddannelsesprofil, hvilket skyldes en overvægt af studentermedhjælpere i gruppen. Der er også en tendens til, at uddannelsesniveauet stiger lidt fra aldersgruppen 60-64 og 65 +, især på forsikringsområdet. Det kan skyldes, at det er de højtuddannede, som udskyder pensionen.

Uddannelsesniveauet er stigende. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er næsten tredoblet og udgør tilsammen nu 56%. Andelen af medarbejdere med en erhvervsuddannelse er næsten halveret, men udgør fortsat den største enkelte uddannelsesgruppe

Over halvdelen af de ansatte i sektoren har en videregående uddannelse. Det offentlige uddannelsesniveau er lidt højere på penge- og realkreditområdet end på forsikringsområdet.

HD 2. del er den mest anvendte efteruddannelse på bachelorniveau i den finansielle sektor. Efter at Finansiel rådgivning har været den mest anvendte efteruddannelse i en årrække, har optaget på Finansiering de seneste fire år ligget højere. Det lave samlede optag på Finansiel Rådgivning i 2021 afspejler, at Aalborg Universitet ikke har haft optag på uddannelsen i år.

Optaget på professionsbacheloruddannelsen i finans har været stigende i perioden 2009-2016, hvorefter det stagnerede et par år. I 2020 er optaget steget kraftigt, efter Folketinget bevilgede 5000 ekstra studiepladser på landsplan pga corona-situationen. Stigningen fra 2020 er alligevel forsat i 2021 og optaget er det højeste siden uddannelsen blev udbudt.

Det samlede optag på finansøkonom-uddannelsen steg jævnt fra 2002 til 2012, hvorefter det steg ganske svagt frem til 2019. I 2020 steg optaget voldsomt, efter Folketinget bevilgede 5000 nye studiepladser på landsplan pga. corona-situationen. Vinteroptaget i 2020 steg ligeledes ganske betydeligt. I efteråret 2021 er optaget faldet en smule. Finansøkonomuddannelsen er, målt på optag, blandt de 10 største uddannelser i landet.

Antal studerende på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har været aftagende siden 2008, men er steget i 2021. Det afspejler en stigning i nyoptaget i 2020, som er fortsat i 2021. Flest studerende tager fag rettet mod brancherne ejendomsmæglere og pengeinstitutter.

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet er konjunkturafhængig og steg i løbet af finanskrisen, hvorefter den toppede i januar 2013 - dog på et relativt lavt niveau. Under Corona-krisen er ledigheden igen steget - for Finansforbundet ligger den nu på samme niveau som januar 2013 og for Forsikringsforbundet over