Nøgletal

Nøgletalskategorier

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet, er konjunkturafhængig og derfor steget i løbet af finanskrisen og toppet i januar 2013 - dog på et relativt lavt niveau.

Finanssektorens lønudvikling har generelt ligget højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked. 4. kvartal 2019 ligger finanssektorens lønudvikling under lønudviklingen for det samlede private arbejdsmarked.

Finanssektorens lønudvikling har generelt ligget højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked. I 4. kvartal 2019 ligger finanssektorens lønudvikling under lønudviklingen for det samlede private arbejdsmarked.

Antallet af medarbejdere pr. leder er højest i Pensions- og forsikringsselskaber

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.

Andelen af overordnede kvindelige ledere i FA's medlemsvirksomheder stiger fortsat, mens andelen af kvinder blandt ledere generelt har ligget jævnt omkring 30% de sidste 8 år

Mænd har generelt et højere offentligt uddannelsesniveau end kvinder. Uddannelsesforskellen mellem mænd og kvinder er større på penge- og realkreditområdet end på forsikringsområdet.

Der er en stor forskel på det offentlige uddannelsesniveau blandt sektorens yngre og ældre medarbejdere, især på penge- og realkreditområdet. Både på penge- og realkreditområdet og forsikringsområdet gælder det, at medarbejdere under 24 år har en lidt anderledes uddannelsesprofil, hvilket skyldes en overvægt af studentermedhjælpere i gruppen. Der er også en tendens til, at uddannelsesniveauet stiger lidt fra aldersgruppen 60-64 og 65 +, især på forsikringsområdet. Det kan skyldes, at det er de højtuddannede, som udskyder pensionen.

Uddannelsesniveauet er stigende. Andelen af medarbejdere med en erhvervsuddannelse er næsten halveret, men udgør fortsat den største uddannelsesgruppe. Andelen af personer med lang videregående uddannelse er firedoblet og udgør den andenstørste uddannelsesgruppe.

Lidt over halvdelen af de ansatte i sektoren har en videregående uddannelse. Det offentlige uddannelsesniveau er lidt højere på penge- og realkreditområdet end på forsikringsområdet.