Nøgletal

Nøgletalskategorier

Finanssektorens lønudvikling har hovedsageligt været højere end på det private arbejdsmarked.

Finanssektorens reallønsudvikling har hovedsageligt været højere end på det samlede private arbejdsmarked.

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet, er konjunkturafhængig og derfor steget i løbet af finanskrisen og toppet i januar 2013 - dog på et relativt lavt niveau. Siden juli 2013 har ledigheden være let faldende for Finansforbundet og let stigende for Forsikringsforbundet.

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.

Antal studerende på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har været aftagende efter 2008. Flest studerende tager fag rettet mod brancherne ejendomsmæglere og pengeinstitutter.

Andelen af overordnede kvindelige ledere i FA's medlemsvirksomheder er steget i forhold til 2000.

Antallet af medarbejdere pr. leder er højest i It-virksomheder.

Antallet af danske filialer er faldet kraftigt siden finanskrisens frembrud, og Danmark har ikke længere flest filialer.

Forskellen i gennemsnitsalderen for pengeinstitutmedarbejdere i Norden er relativ lille.

Finansiering og forsikrings øvrige arbejdsomkostninger har i en årrække været de højeste på det private arbejdsmarked. Dette skyldes i stor grad, at finanssektoren betaler en høj lønsumsafgift, som udgør den største post i øvrige arbejdsomkostninger.