Nøgletal

Nøgletalskategorier

Andelen af overordnede kvindelige ledere i FA's medlemsvirksomheder er steget i forhold til 2000.

Antallet af medarbejdere pr. leder er højest i It-virksomheder.

Antallet af danske filialer er faldet kraftigt siden finanskrisens frembrud, og Danmark har ikke længere flest filialer.

Forskellen i gennemsnitsalderen for pengeinstitutmedarbejdere i Norden er relativ lille.

Finansiering og forsikrings øvrige arbejdsomkostninger har i en årrække været de højeste på det private arbejdsmarked. Dette skyldes i stor grad, at finanssektoren betaler en høj lønsumsafgift, som udgør den største post i øvrige arbejdsomkostninger.

Finanssektorens reallønsudvikling har hovedsageligt været højere end på det samlede private arbejdsmarked.

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.

Finanssektorens lønudvikling har hovedsageligt været højere end på det private arbejdsmarked.

En større andel af de kvindelige end mandlige medarbejdere i finanssektoren arbejder på deltid.

Andelen af kvinder er relativt konstant fordelt på virksomhedsstørrelse