Nøgletal

Nøgletalskategorier

Finanssektorens lønudvikling har hovedsageligt været højere end på det private arbejdsmarked.

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet, tidligere DFL, er konjunkturafhængig og derfor steget siden finanskrisens start. Dog ligger den stadigvæk på et relativt lavt niveau.

Optaget på finansuddannelsen er faldet markant siden 2006, hvor det toppede. Det er især pengeinstitutterne, der tager færre elever.

Det samlede optag på finansøkonom-uddannelsen har været stigende siden 2002. EA Copenhagen Business har langt det største sommeroptag.

Antal studerende på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har været aftagende efter 2008. Flest studerende tager fag rettet mod brancherne ejendomsmæglere og pengeinstitutter.

Antallet af elever under uddannelse i finanssektoren er faldet markant siden 2007 - det skyldes især udviklingen på pengeinstitutområdet.

Finanssektorens reallønsudvikling har hovedsageligt været højere end på det samlede private arbejdsmarked.

Antallet af medarbejdere pr. leder er højest i It-virksomheder.

Finansiering og forsikrings øvrige arbejdsomkostninger har i en årrække været de højeste på det private arbejdsmarked. Dette skyldes i stor grad, at finanssektoren betaler en høj lønsumsafgift, som udgør den største post i øvrige arbejdsomkostninger.