Nøgletal

Log på
Få adgang til meget mere indhold med Mit FA.

Nøgletalskategorier

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet er konjunkturafhængig og steg i løbet af finanskrisen, hvorefter den toppede i januar 2013 - dog på et relativt lavt niveau. Under Corona-krisen er ledigheden igen steget - for Finansforbundet ligger den nu på samme niveau som januar 2013 og for Forsikringsforbundet over

Finanssektorens lønudvikling har generelt ligget højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked.

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.

Andelen af overordnede kvindelige ledere i FA's medlemsvirksomheder har været stigende, men ligget omkring 27% de sidste 3 år, mens andelen af kvinder blandt ledere generelt har ligget jævnt omkring 30% de sidste 11 år

Kønsfordelingen blandt medarbejderne i finanssektoren er, bortset for IT-virksomheder, næsten lige. Tidligere har der været en svag overvægt af kvinder, men indenfor de seneste 10 år er fordelingen tippet, så der nu er en svag overvægt af mænd indenfor alle virksomhedstyper.

Det samlede optag på finansøkonom-uddannelsen steg jævnt fra 2002 til 2012, hvorefter det steg ganske svagt frem til 2019. I 2020 er optaget steget voldsomt, efter Folketinget bevilgede 5000 nye studiepladser på landsplan pga. corona-situationen. Vinteroptaget i 2020 steg ligeledes ganske betydeligt og stigningen er fortsat i 2021. Finansøkonomuddannelsen er, målt på optag, blandt de 10 største uddannelser i Danmark.

Finanssektorens lønudvikling ligger generelt højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked.

Antallet af medarbejdere pr. leder er højest i Pensions- og forsikringsselskaber

En større andel af de kvindelige end mandlige medarbejdere i finanssektoren arbejder på deltid.

Antal studerende på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har været aftagende efter 2008. Dog var der en lille stigning i nyoptaget i 2020 som er fortsat i foråret 2021. Flest studerende tager fag rettet mod brancherne ejendomsmæglere og pengeinstitutter.