Nøgletal

Nøgletalskategorier

Uddannelsesniveauet i finanssektoren er steget i løbet af de sidste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er mere end fordoblet. Det er især medarbejdere under 35 år, der har en videregående uddannelse. Næsten 3 ud af 4 medarbejdere under 35 år har en videregående uddannelse. Til sammenligning er det under ¼ af medarbejderne på 55 år og derover, der har en videregående uddannelse.

Kønsfordelingen blandt medarbejderne i finanssektoren er, bortset for IT-virksomheder, næsten lige. Tidligere har der været en svag overvægt af kvinder, men indenfor de seneste 10 år er fordelingen tippet, så der nu er en svag overvægt af mænd indenfor alle virksomhedstyper.

En større andel af de kvindelige end mandlige medarbejdere i finanssektoren arbejder på deltid.

Andelen af kvinder er relativt konstant fordelt på virksomhedsstørrelse

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet, er konjunkturafhængig og derfor steget i løbet af finanskrisen og toppet i januar 2013 - dog på et relativt lavt niveau. Siden juli 2013 har ledigheden være let faldende for Finansforbundet og let stigende for Forsikringsforbundet.

Optaget på finansuddannelsen er faldet markant siden 2006, hvor det toppede. Det er især pengeinstitutterne, der tager færre elever. Pengeinstitutterne har dog en lille stigning i 2018-optaget.

Efter at Finanssektorens reallønsudvikling har været lidt højere end på det samlede private arbejdsmarked, er udviklingen nu på samme niveau

Finanssektorens lønudvikling har siden andet kvartal 2014 ligget højere end lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Med de sidste tal for andet kvartal 2018 er de nu på samme niveau igen.

HD 2. del er den mest anvendte efteruddannelse på bachelorniveau i den finansielle sektor. Finansiel rådgivning har et fald i optag for 2018, mens Finansiering ligger mere stabilt

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.