Nøgletal

Nøgletalskategorier

Afgiftsprocenten har været stigende siden 1998 og det samme har lønsummen. Dermed er udgifterne til lønsumsafgiften ligeledes steget.

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.

Optaget på finansuddannelsen er faldet markant siden 2006, hvor det toppede. Det er især pengeinstitutterne, der tager færre elever.

HD 2. del er den mest anvendte efteruddannelse på bachelorniveau i den finansielle sektor. De seneste tre år har optaget på både Finansiel rådgivning og Finansiering haft et mindre fald.

Antal studerende på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har været aftagende efter 2008. Flest studerende tager fag rettet mod brancherne ejendomsmæglere og pengeinstitutter.

Andelen af medarbejdere med en lang videregående uddannelse i finanssektoren har siden 1998 været højere end andelen af medarbejdere med en lang videregående uddannelse på arbejdsmarkedet generelt.

Det samlede optag på finansøkonom-uddannelsen har været stigende siden 2002. EA Copenhagen Business har langt det største sommeroptag.

Optaget på professionsbacheloruddannelsen i finans har været stigende siden 2008. Erhvervsakademiet Copenhagen Business har det største optag.

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet, tidligere DFL, er konjunkturafhængig og derfor steget siden finanskrisens start. Dog ligger den stadigvæk på et relativt lavt niveau.

Aldersfordeling efter virksomhedstype viser, at IT-virksomheder adskiller sig lidt fra de andre virksomhedstyper ved at have en lavere andel af yngre medarbejdere.