FA-barometret bestod i oktober af 9 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx forventer knap 6 ud af 10 finansvirksomheder, at der i nogen eller i høj grad er behov for medarbejdere med andre kompetencer for at kunne udføre virksomhedernes arbejdsopgaver om et år.

FA-barometret bestod i oktober af 9 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver godt 6 ud af 10 forsikringsvirksomheder, at mere end halvdelen af deres medarbejdere i gennemsnit har arbejdet hjemmefra mere end 1 dag om ugen de seneste tre måneder.

Antallet af finansansatte er faldet med 5.500 de seneste 10 år. Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Andelen af medarbejdere i finanssektoren, der har en videregående uddannelse på CV’et, er tredoblet de seneste 20 år. Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

FA-barometret bestod i oktober af 9 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx forventer 95 pct. af virksomhederne , at der i nogen, høj eller i meget høj grad er behov for efter og videreuddannelse for, at medarbejderne kan udføre virksomhedernes arbejdsopgaver om et år.

De finansansattes vidensniveau er steget markant det seneste årti, viser ny analyse. Øget digitalisering og kompliceret compliance er hovedforklaringerne, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Hver fjerde finansvirksomhed forventer at afskedige medarbejdere som direkte konsekvens af ny særskat.

Hjemmearbejde er for alvor slået igennem i forsikringssektoren. Det viser en ny undersøgelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Finansvirksomheder forudser et stort behov for efter- og videreuddannelse af medarbejdere indenfor det kommende år.

Regeringens forslag om ret til tidlig pension skønnes at reducere velstanden med knap 13 mia. kr. i 2025. Dermed vil forslaget gøre Danmark fattigere i 2025, og fx neutralisere ¾ af virkningen fra Vækstplan DK, der bl.a. sænkede selskabsskatten fra 25 pct. til 22 pct og reducerede afgifterne på øl, sodavand og erhvervslivets energiafgifter.