Medarbejdere og ledere i finanssektoren får fælles guide om, hvordan de kan understøtte og styrke mangfoldigheden på arbejdspladsen. Bag guiden står Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), Finansforbundet og Forsikringsforbundet.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet nedsætter fælles arbejdsgruppe, der skal se nærmere på barrierer og muligheder for at øge andelen af kvinder på topposter i finanssektoren.

Flere mennesker med handicap skal kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Det mener regeringen, der i dag skyder en fireårig indsats i gang. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) bakker op om indsatsen og peger på, at det skal være lettere for virksomheder at ansætte mennesker med handicap.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder Finanssektorens Arbejdsgiverforening, har mandag indgået en aftale om at forlænge integrationsgrunduddannelsen (IGU). Uddannelsen skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Adgangen til arbejdsmarkedet bør lettes for mennesker med handicap, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i anledning af FN’s internationale handicapdag.

Det skal være lettere for virksomheder at ansætte mennesker med handicap, mener et flertal i Folketinget, der i en ny aftale har afsat 128,4 millioner kroner til at lette adgangen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) roser aftalen.

Flere menneske med handicap vil komme ind på arbejdsmarkedet, hvis regeringens nye udspil på området bliver til virkelighed, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Regeringen har bebudet, at den i løbet af efteråret vil komme med et udspil, der skal lette danske virksomheders adgang til relevant udenlandsk arbejdskraft. Opfordringen herfra skal lyde: Sæt beløbsgrænsen ned og ryd op i omfangsrige bureaukrati. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme.

Den meget omdiskuterede beløbsgrænse er langt fra den eneste barriere for danske virksomheder, når de skal rekruttere internationalt, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i et indlæg i Børsen.

”En arbejdsplads, hvor mangfoldighedsindsatsen lykkes, og hvor forskelligheden trives, står alt andet lige styrket i morgendagens hårde kamp om talenterne." Det skriver Kent Petersen, formand for Finansforbundet, Charlotte Hougaard, formand for Forsikringsforbundet og Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i en fælles klumme i FinansWatch.