Natten til mandag blev en række af Folketingets partier enige om en aftale, der skal styrke dansk økonomi i kølvandet på corona-krisen. Aftalen betyder bl.a., at medarbejdere skal have udbetalt indefrosne feriepenge.

Fredag den 1. maj starter miniferieåret, der skal lette overgangen til den nye ferielov.

Virksomheder kan miste dagpengerefusion, hvis en sygemeldt medarbejder afbryder sygefraværet for at holde ferie. Sygemeldte kan dog efter aftale med kommunen holde ferie under sygefraværet, så tab af dagpengerefusion undgås.

Fremover kan en virksomhed udsætte en medarbejders ferie, så den udskydes til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvis upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med covid-19. Det følger af lovforslag L 161, som Folketinget har vedtaget i dag.

English presentation of the new Danish Holiday Act published on Virk.dk.

Finansforbundets og FA er enige om, hvordan standardoverenskomsten på en række områder skal tilpasses den nye ferielov.

FA har opsagt overenskomsten om feriekort med Finansforbundet og Forsikringsforbundet til ophør 31. december 2020

Som en del af overgangen til ny ferielov skal den ferie, medarbejderne optjener fra 1. september i år til 31. august næste år, indfryses og indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler. Læs i artiklen, hvad I skal være opmærksomme på i virksomheden.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger.