Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål på rådgivningstelefonen om indefrysning af ferie i overgangsåret.

Pligten til at indberette tilgodehavende feriemidler i indefrysningsperioden, gælder ikke ansatte, som ikke er omfattet af ferielovens lønmodtagerbegreb.

I e-learningsserien om den kommende ferielov har Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) netop offentliggjort modulet ’Virksomhedernes forberedelse’. Modulet er målrettet virksomheder i finanssektoren og er konstrueret, så det også kan bruges som opslagsværk.

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) drøfter for tiden, hvordan den nye ferielov praktisk skal implementeres i overenskomsten. En aftale forventes på plads inden sommerferien.

FA har udarbejdet en "Pixi"-bog om den nye ferielov. Pixi-bogen stiller skarpt på de mest almindelige spørgsmål om den nye ferielov.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har udviklet et e-learningsforløb om den nye ferielov for FA’s medlemsvirksomheder. Første modul er netop blevet lanceret.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til en lovændring vedrørende lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holder streaming om den nye ferielov 30. oktober.

Et flertal i Folketinget har netop indgået aftale om en ny ferielov. Loven ventes at træde i kraft i september 2020.