Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) drøfter for tiden, hvordan den nye ferielov praktisk skal implementeres i overenskomsten. En aftale forventes på plads inden sommerferien.

FA har udarbejdet en "Pixi"-bog om den nye ferielov. Pixi-bogen stiller skarpt på de mest almindelige spørgsmål om den nye ferielov.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har udviklet et e-learningsforløb om den nye ferielov for FA’s medlemsvirksomheder. Første modul er netop blevet lanceret.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til en lovændring vedrørende lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holder streaming om den nye ferielov 30. oktober.

Et flertal i Folketinget har netop indgået aftale om en ny ferielov. Loven ventes at træde i kraft i september 2020.

Regeringens ferielovsudvalg har netop offentliggjort sine anbefalinger til en ny ferielov. Bliver anbefalingerne til virkelighed, vil det betyde en administrativ lettelse for arbejdsgiverne, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), der dog gerne havde set højere ambitioner fra ferieudvalgets side.

FA foreslår, at den kommende ændring af ferieloven udnyttes til at modernisere og fremtidssikre loven.