English presentation of the new Danish Holiday Act published on Virk.dk.

Finansforbundets og FA er enige om, hvordan standardoverenskomsten på en række områder skal tilpasses den nye ferielov.

FA har opsagt overenskomsten om feriekort med Finansforbundet og Forsikringsforbundet til ophør 31. december 2020

Som en del af overgangen til ny ferielov skal den ferie, medarbejderne optjener fra 1. september i år til 31. august næste år, indfryses og indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler. Læs i artiklen, hvad I skal være opmærksomme på i virksomheden.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål på rådgivningstelefonen om indefrysning af ferie i overgangsåret.

Pligten til at indberette tilgodehavende feriemidler i indefrysningsperioden, gælder ikke ansatte, som ikke er omfattet af ferielovens lønmodtagerbegreb.

I e-learningsserien om den kommende ferielov har Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) netop offentliggjort modulet ’Virksomhedernes forberedelse’. Modulet er målrettet virksomheder i finanssektoren og er konstrueret, så det også kan bruges som opslagsværk.