Kompetencekonference 2020, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet står bag, gennemføres digitalt.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) følger myndighedernes anbefaling om at anvende hjemmearbejde i videst muligt omfang. Derfor arbejder medarbejderne i FA hjemme til og med 22. september. Mail og telefonerne er åbne.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) anbefaler medlemsvirksomheder at følge myndighedernes anbefalinger.

COVID-19 blusser op igen rundt omkring i Danmark, og myndigheder vil ikke udelukke lokale restriktioner, nedlukninger og anbefalinger. Læs om aftalerne for finanssektoren i artiklen.

En arbejdsgiver skal efter arbejdsmiljøloven iværksætte effektiv forebyggelse mod smitte af bakterier og virus, herunder coronavirus, i arbejdet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik natten til mandag en aftale, der supplerer den eksisterende ordning om arbejdsfordeling.

Et flertal i Folketinget har besluttet at forlænge muligheden for sygedagpenge til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med covid-19. Ordningen løber nu frem til 31. december i år.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har forlænget de særlige corona-aftaler med Finansforbundet og Forsikringsforbundet.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet har forlænget den særlige corona-aftale frem til udgangen af oktober.

Webinaret om reglerne for hjemmearbejde er aflyst. Årsagen er, at Arbejdstilsynet, som skulle have holdt oplæg ved webinaret, har meldt afbud. Alle tilmeldte får direkte besked.