Den seneste tids smittespredning af COVID-19 får nu regeringen til at opfordre til hjemmearbejde i videst muligt omfang i hele landet. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) anbefaler sine medlemsvirksomheder at følge opfordringen.

Hver tredje dansker i beskæftigelse forventer minimum én hjemmearbejdsdag hver uge resten af 2020, mens hver femte forventer to eller flere ugentlige arbejdsdage fra privaten. Det viser en ny opinionsundersøgelse, som Voxmeter har gennemført for Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Et personligt skattefradrag på op til 10.000 kroner til etablering af hjemmekontor skal forebygge skader ved hjemmearbejde, foreslår Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). I en ny undersøgelse svarer 20 procent af de danskere, der har mulighed for hjemmearbejdsdage, at de vil øge antallet af dage, hvis de får fradrag til etablering af hjemmekontoret.

Nye krav til restauranter, barer og cafeer i hovedstadsområdet gælder ikke for virksomheders kantiner.

Sundhedsmyndighederne opfordrer offentlige og private arbejdspladser i udvalgte kommuner til at anvende hjemmearbejde i videst mulige omfang frem til 1. oktober. Årsagen er stigende smittespredning af COVID-19.

I et nyt notat beskriver juristerne i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), hvilke aftaler, der gælder, når medarbejdere i finanssektoren er hjemme med hjemsendte børn.

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en håndbog om, hvordan smitte med COVID-19 undgås på kontorarbejdspladser.

En ny aftale giver forældre til børn, der er hjemsendt grundet covid-19, mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Arbejdsgivere har vide rammer indenfor databeskyttelsesreglerne til at registrere og videregive oplysninger, når situationen med covid-19 nødvendiggør det.

Der er 102 finansvirksomheder med tilsammen 37.500 medarbejdere i de 18 kommuner, der er omfattet af corona-nedlukning. Det viser en opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).