Arbejdstilsynet har udsendt vejledning og informationsmateriale om, hvordan virksomheder kan inddrage medarbejderne i at forebygge smittespredning. Virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal inddrage den.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet er torsdag blevet enige om at forlænge den fælles corona-aftale med få ændringer.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet har besluttet at forlænge den fælles genåbningsaftale. Aftalen løber nu til og med juni.

Sundhedsstyrelsen har opdateret "Anbefalinger til personer i øget risiko". Anbefalingerne viser, hvem der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, og hvilken forebyggelse, styrelsen anbefaler virksomheder og medarbejdere.

Folketinget har ændret sygedagpengeloven, så der kan udbetales sygedagpenge til ansatte eller pårørende, hvis den ansatte ikke kan varetage sit arbejde, fordi han eller hun er i øget risiko eller pårørende til en person i øget risiko ved smitte med covid-19. Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under fraværet, kan der opnås dagpengerefusion.

Erfaringerne med hjemmearbejde under corona-nedlukningen er så positive, at 29 procent af finansvirksomhederne vil øge mulighederne for hjemmearbejde, viser ny undersøgelse. Men en gammel bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet kan spænde ben for udviklingen.

Effektiviteten har været høj og trivslen forsvarlig i finanssektoren under corona-nedlukningen, hvor 7 ud af 10 ansatte fast arbejdede fra hjemmet. Det viser tre parallelle undersøgelser gennemført blandt virksomheder og medarbejdere i sektoren.

Ny politisk aftale sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom.

Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 14. maj udsendt opdaterede retningslinjer om ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser. Heri opfordres til fortsat hjemmearbejde, hvor det kan ske uden betydelig produktivitetsnedgang

Hør professor og formand for regeringens økonomiske ekspertgruppe, Torben M. Andersen, fortælle om de økonomiske konsekvenser ved genåbningen af Danmark, når Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holder webinar 27. maj.