Nøgletal

Udvikling i finanssektorens uddannelsesniveau

Uddannelsesniveauet er stigende. Andelen af medarbejdere med en erhvervsuddannelse er næsten halveret, men udgør fortsat den største uddannelsesgruppe. Andelen af personer med lang videregående uddannelse er firedoblet og udgør den andenstørste uddannelsesgruppe.

Hent regneark

Udgivet d. 27.11.2019