Nøgletal

Uddannelsesniveau fordelt på område

Lidt over halvdelen af de ansatte i sektoren har en videregående uddannelse. Det offentlige uddannelsesniveau er lidt højere på penge- og realkreditområdet end på forsikringsområdet.

Hent regneark

Udgivet d. 27.11.2019

Nøgleord