Nøgletal

NØGLETAL: Udvikling i finanssektorens uddannelsesniveau

Uddannelsesniveauet er stigende. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er tredoblet og udgør tilsammen nu 54%. Andelen af medarbejdere med en erhvervsuddannelse er næsten halveret, men udgør fortsat den største enkelte uddannelsesgruppe

Hent regneark

Udgivet d. 28.10.2020