Nøgletal

NØGLETAL: Uddannelsesniveau fordelt på område

Lidt over halvdelen af de ansatte i sektoren har en videregående uddannelse. Det offentlige uddannelsesniveau er lidt højere på penge- og realkreditområdet end på forsikringsområdet.

Hent regneark

Udgivet d. 28.10.2020