Nøgletal

NØGLETAL: Ledighedsudvikling for Finansforbundet og Forsikringsforbundet

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet er konjunkturafhængig og derfor steget i løbet af finanskrisen, hvorefter den toppede i januar 2013 - dog på et relativt lavt niveau. Under Corona-krisen er ledigheden igen steget og 3. kvartal 2020 er igen på niveau med januar 2013

Hent regneark