Nøgletal

NØGLETAL: HD 2. del

HD 2. del er den mest anvendte efteruddannelse på bachelorniveau i den finansielle sektor. Efter at Finansiel rådgivning har været den mest anvendte efteruddannelse i en årrække, har optaget på Finansiering de seneste tre år ligget lidt højere.

Hent regneark

Udgivet d. 29.9.2020