Nøgletal

Kønsfordeling på virksomhedsstørrelse

Andelen af kvinder er relativt konstant fordelt på virksomhedsstørrelse

Hent regneark

Udgivet d. 15.11.2018