Nøgletal

Kønsfordeling på virksomhedsstørrelse

Andelen af kvinder er relativt konstant fordelt på virksomhedsstørrelse

Hent regneark