Nøgletal

Finansøkonom

Det samlede sommeroptag på finansøkonom-uddannelsen steg jævnt fra 2002 til 2012. Siden da har det årlige optag ligget mellem 1300 – 1500 studerende. EA Copenhagen Business har langt det største sommeroptag.

Hent regneark

Udgivet d. 30.4.2019