Nøgletal

Aldersfordeling efter virksomhedstype

Aldersfordeling efter virksomhedstype viser, at IT-virksomheder adskiller sig lidt fra de andre virksomhedstyper ved at have en lavere andel af yngre medarbejdere.

Hent regneark

Udgivet d. 25.8.2020

Nøgleord