Nøgletal

Årlig ændring i timefortjenesten

Finanssektorens lønudvikling har generelt ligget højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked. 1. kvartal 2020 ligger finanssektorens lønudvikling under lønudviklingen for det samlede private arbejdsmarked.

Hent regneark

Udgivet d. 20.7.2020

Nøgleord