Finanssektorens lønudvikling har generelt ligget højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked. 4. kvartal 2019 ligger finanssektorens lønudvikling under lønudviklingen for det samlede private arbejdsmarked.

Finanssektorens lønudvikling har generelt ligget højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked. I 4. kvartal 2019 ligger finanssektorens lønudvikling under lønudviklingen for det samlede private arbejdsmarked.

Antallet af medarbejdere pr. leder er højest i Pensions- og forsikringsselskaber

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet, er konjunkturafhængig og derfor steget i løbet af finanskrisen og toppet i januar 2013 - dog på et relativt lavt niveau.

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.

Andelen af overordnede kvindelige ledere i FA's medlemsvirksomheder stiger fortsat, mens andelen af kvinder blandt ledere generelt har ligget jævnt omkring 30% de sidste 8 år

Andelen af medarbejdere med en lang videregående uddannelse i finanssektoren har siden 1998 været højere end andelen af medarbejdere med en lang videregående uddannelse på arbejdsmarkedet generelt.

HD 2. del er den mest anvendte efteruddannelse på bachelorniveau i den finansielle sektor. Efter at Finansiel rådgivning har været den mest anvendte efteruddannelse i en årrække, ligger optag på Finansiering og Finansiel rådgivning i 2019 tæt.

Antal studerende på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har været aftagende efter 2008. Flest studerende tager fag rettet mod brancherne ejendomsmæglere og pengeinstitutter.

Finansiering og forsikrings øvrige arbejdsomkostninger har i en årrække været de højeste på det private arbejdsmarked. Dette skyldes i stor grad, at finanssektoren betaler en høj lønsumsafgift, som udgør den største post i øvrige arbejdsomkostninger.