FA er igennem EU-specialudvalget for uddannelse og ungdom m.v. blevet bedt om at fremkomme med bemærkninger til rådshenstillingen.

Der tegner sig et flertal på Christiansborg for at udvide det såkaldte retskrav, så det fremover bliver muligt for studerende at sætte deres uddannelse på standby i nogle år for at tilegne sig erhvervserfaring. Rigtig god idé, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Via få klik på FA’s hjemmeside kan du nu se en uddannelsesopdelt løn- og fraværsstatistik for din virksomhed.

Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til en lovændring.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og IT-Universitet i København (ITU) bringer it-studerende og virksomheder fra finanssektoren sammen på den årlige Finance IT Day i november. Det er gratis for FA’s medlemsvirksomheder at deltage med en stand på konferencen.

Danmark ligger langt nede i feltet af OECD-lande, når det gælder om at få unge med en videregående uddannelse i job, viser undersøgelsen ’Education at a Glance’, som OECD netop har offentliggjort.

Regeringens forslag til Finanslov 2018 vil styrke de videregående uddannelser. Og det er godt for finanssektoren, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har foreslået en række justeringer i akkrediteringen af videregående uddannelsesinstitutioner. FA støtter forslagene.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sendt udkast til lovforslag om erhvervskandidatuddannelser i høring. FA byder forslaget velkommen.