På en række uddannelser kan de studerende for lidt, når de begynder, viser en ny undersøgelse fra Uddannelsesministeriet. På finansøkonomuddannelsen er det faglige indgangsniveau faldet, skriver Jyllands-Posten.

Flere af FA’s medlemsvirksomheder har fået afslag fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag under ATP på korrektion af medarbejderes uddannelsesoplysninger i forbindelse med det nye praktikpladsafhængige AUB. Men der er stadig mulighed for at få rettet oplysninger. Læs her hvordan.

Flere medarbejdere i FA’s medlemsvirksomheder modtager i disse dage svar fra ATP/Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på deres ansøgninger om at få ændret deres uddannelsesoplysninger på borger.dk i forbindelse med det nye praktikpladsafhængige AUB.

Undervisningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger. Læs FA's høringssvar.

Regeringens nye udspil til fremtidens universitetsuddannelser er et stort skridt i den rigtige retning, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening, hvis medlemsvirksomheder i stigende grad ansætter akademikere.

FA’s Kompetencekonference 2018 kastede et væld af fremragende forslag til verdens bedste VEU-system af sig.

Regeringen har netop præsenteret et nyt udspil, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Udspillet peger i den rigtige retning, men kan ikke stå alene, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

I et nyt udspil foreslår regeringen, at der indføres flere fagtimer i folkeskolen. Fornuftigt, lyder reaktionen fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser m.v. Læs høringssvaret her.

Årets kompetencekonference zoomer på den digitale tidsalders kompetencebehov. Hør blandt andre Søren Pind, Hanne Shapiro og Lisbeth Bech Poulsen give deres bud på, hvordan de finansielle virksomheders kompetencebehov kan blive dækket på morgendagens arbejdsmarked. Der er stadig ganske få ledige pladser tilbage.