Flere af de uddannelser, der udgør fødekæden til mange toplederstillinger i dansk erhvervsliv, har en betydelig kønsmæssig slagside. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i Altinget.

FA-barometret bestod i oktober af 9 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx forventer knap 6 ud af 10 finansvirksomheder, at der i nogen eller i høj grad er behov for medarbejdere med andre kompetencer for at kunne udføre virksomhedernes arbejdsopgaver om et år.

FA-barometret bestod i oktober af 9 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver godt 6 ud af 10 forsikringsvirksomheder, at mere end halvdelen af deres medarbejdere i gennemsnit har arbejdet hjemmefra mere end 1 dag om ugen de seneste tre måneder.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) søger en studentermedhjælper til teamet for politik og analyse.

Andelen af medarbejdere i finanssektoren, der har en videregående uddannelse på CV’et, er tredoblet de seneste 20 år. Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Uddannelsesniveauet er stigende. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er tredoblet og udgør tilsammen nu 54%. Andelen af medarbejdere med en erhvervsuddannelse er næsten halveret, men udgør fortsat den største enkelte uddannelsesgruppe

FA-barometret bestod i oktober af 9 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx forventer 95 pct. af virksomhederne , at der i nogen, høj eller i meget høj grad er behov for efter og videreuddannelse for, at medarbejderne kan udføre virksomhedernes arbejdsopgaver om et år.

Finansvirksomheder forudser et stort behov for efter- og videreuddannelse af medarbejdere indenfor det kommende år.

Antal studerende på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har været aftagende efter 2008. Dog har der været en lille stigning i nyoptaget i 2020. Flest studerende tager fag rettet mod brancherne ejendomsmæglere og pengeinstitutter.

Økonomerne i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop lagt sidste hånd på nye statistikker. Via de dugfriske statistikker kan FA’s medlemsvirksomheder se sine virksomhedsspecifikke løn- og fraværsstatistikker opdelt på uddannelse.