Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Uddannelsesfilialer).

FA-medlemsbarometer bestod i januar af 11 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver 56 pct. af finansvirksomhederne, at der har oplevet udfordringer med rekruttering de seneste tre måneder. Det er i lidt højere grad de større virksomheder, som angiver, at de har oplevet mindre udfordringer med rekruttering de seneste tre måneder.

FA-medlemsbarometer bestod i januar af 11 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver 50 pct. af virksomhederne, at der har oplevet udfordringer med rekruttering de seneste tre måneder. Det er en svag stigning sammenlignet med målingen i oktober 2020.

Regeringen bør sætte større fokus på, hvordan det offentlige efter-og videreuddannelsessystem kan understøtte kompetenceudvikling af hele arbejdsstyrken, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i et debatindlæg i Børsen.

Få overblik over, hvilke regler der gælder for skoleophold på erhvervsuddannelser i en coronatid.

47 procent af de ca. 8.000, der blev nyansat i finanssektoren i 2019, kom fra virksomheder eller organisationer udenfor sektoren. Analysen går i dybden med, hvilke medarbejderprofiler finansvirksomhederne rekrutterede i 2019.

Ny analyse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) går i dybden med nyansættelser i sektoren i 2019.

Forkerte uddannelsesoplysninger på borger.dk kan få betydning for det praktikpladsafhængige AUB. Læs her, hvordan I retter ukorrekte oplysninger.

Flere af de uddannelser, der udgør fødekæden til mange toplederstillinger i dansk erhvervsliv, har en betydelig kønsmæssig slagside. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i Altinget.

Børne- og Undervisningsministeriet har har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af AUB-loven m.v. (Justering af Praktikplads-AUB og indførelse af fleksibelt AUB-bidrag). Læs FA's bemærkninger her.