Kompetencekonferencen 2020, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet stod bag, fokuserede i år på, hvordan vi kan opkvalificere og videreuddanne medarbejdere hele livet. Se eller gense oplæg fra konferencen.

Børne- og Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2021, justering af merbidragssats og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2021 m.v.)

På finansbacheloruddannelsen er andelen af nye kvindelige studerende faldet med næsten fem procent i år i forhold til 2019-optaget.

Optaget på finansøkonomuddannelsen er i år steget med 26 procent i forhold til sidste år, mens 21 procent flere studerende er blevet optaget på finansbacheloruddannelsen. Dermed stryger de to uddannelser ind på 1. og 2. pladsen over de største stigninger i 2020-optaget blandt de 25 største uddannelser.

Antallet af uddannelsessøgende, der har sat deres førsteprioritetskryds ved finansøkonomuddannelsen, er steget med 24 procent i år forhold til sidste år, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

”Topledelse er ikke et mandefag. Slet ikke. I en topledelse med nogenlunde lige mange kvindelige og mandlige medlemmer er kreativiteten større, innovationskraften stærkere, perspektiverne rigere og bundlinjen bedre, end hvis blot det ene køn tegner butikken,” skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Alle Folketingets partier er enige om at tilføre de videregående uddannelser et ekstraordinært COVID-særtilskud til at oprette 4.500 ekstra studiepladser. ”Fornuftigt,” lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Sent torsdag aften indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om AUB-midlerne. Aftalen betyder bl.a., at finanssektoren får en besparelse på mere 25 procent i AUB i 2020.

Via partnerskabet KomDigital kan ledere og medarbejdere i finansvirksomheder få et gratis løft af deres digitale kompetencer.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede torsdag at afskaffe uddannelsesloftet.