Antallet af uddannelsessøgende, der har sat deres førsteprioritetskryds ved finansøkonomuddannelsen, er steget med 24 procent i år forhold til sidste år, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

”Topledelse er ikke et mandefag. Slet ikke. I en topledelse med nogenlunde lige mange kvindelige og mandlige medlemmer er kreativiteten større, innovationskraften stærkere, perspektiverne rigere og bundlinjen bedre, end hvis blot det ene køn tegner butikken,” skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Alle Folketingets partier er enige om at tilføre de videregående uddannelser et ekstraordinært COVID-særtilskud til at oprette 4.500 ekstra studiepladser. ”Fornuftigt,” lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Sent torsdag aften indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om AUB-midlerne. Aftalen betyder bl.a., at finanssektoren får en besparelse på mere 25 procent i AUB i 2020.

Via partnerskabet KomDigital kan ledere og medarbejdere i finansvirksomheder få et gratis løft af deres digitale kompetencer.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede torsdag at afskaffe uddannelsesloftet.

Senest 18 måneder efter endt uddannelse er 9 ud af 10 nyuddannede finansøkonomer enten i job eller under videreuddannelse, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dermed er finansøkonomuddannelsen den erhvervsakademiuddannelse indenfor det økonomiske-merkantile-område, hvor flest kommer i job eller videreuddanner sig.

Efteruddannelsen ’Eksamineret Finansrådgiver i Formuerådgivning (EFF)’ er som den første af sin slags blevet vurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Et flertal i Folketinget har besluttet at målrette 102 millioner kroner til en række uddannelsesinstitutioner, så de kan øge optaget på STEM-uddannelser. ”Godt nyt,” lyder reaktionen fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

En ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening kortlægger uddannelsesniveauet i finanssektoren. Opgørelsen viser bl.a., at flere yngre end erfarne medarbejdere har en videregående uddannelse.