Det er nu muligt at se kønsopdelte lønstatistikker. Hvis du ikke kender reglerne for kønsopdelt statistik, så læs her!

Den årlige strukturstatistik er nu tilgængelig på medlemsservice, og det er muligt at lave lønbenchmark i forhold til landsgennemsnittet

FA har netop udgivet strukturstatistikken for 2013, som tegner et øjebliksbillede af lønniveauerne for godt 63.200 finansansatte

I forlængelse af offentliggørelsen af FA Fraværsstatistik 2013 er også de virksomhedsspecifikke statistikker klar. De kan bruges både til at følge virksomhedens eget fraværsmønster og til at benchmarke mod andre

FA Fraværsstatistik 2013 viser, at det gennemsnitlige sygefravær fra 2012 til 2013 er faldet med 0,2 dage pr. medarbejder. Det er ikke et stort fald, men til gengæld en tendens der har været gældende siden 2010

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s fraværsstatistik belyser omfanget af den arbejdsindsats, der er gået tabt, som følge af fravær i FA’s medlemsvirksomheder. Ved hjælp af statistikken kan medlemsvirksomhederne få overblik over fraværet i deres egen virksomhed og sammenligne det med resten af sektoren og/eller området. Endvidere vil statistikken være sammenlignelig med DA’s fraværsstatistik og med Danmarks Statistiks fraværsstatistik for det private arbejdsmarked.

Finansforbundet mener, at to ud af fem assurandører trues på helbredet. FA's tal viser, at assurandørers sygefravær er højere end gennemsnittet i forsikring, men ikke, at der er tegn på trusler for helbredet