FA’s Nordisk Bankstatistik 2013 viser, at til trods for, at antallet af ansatte i danske pengeinstitutter fortsat falder, har Danmark stadig mange bankansatte set i et nordisk perspektiv

Oktober-nummeret af FA•NU tager pulsen på det finansielle arbejdsmarked. Læs de seneste tal om det finansielle arbejdsmarked

Et godt fysisk arbejdsmiljø hos virksomhedens ansatte påvirker virksomhedens produktivitet positivt. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Nordisk Ministerråd

August-nummeret af FA•NU sætter fokus på uddannelsespolitik. Stadigt stigende forventninger og krav til medarbejderne i den finansielle sektor skærper også kravene til kompetenceudvikling.

Arbejdsmiljøklagenævnet modtog flere klagesager i 2013, og en stigende andel af afgørelserne omgør Arbejdstilsynets afgørelse. Sagsbehandlingstiden ved nævnet var faldende i 2013

Der bliver fortsat længere mellem bankrøverier i Danmark. Det viser nye tal fra Finansrådet

Der er forskellige personaleomsætningsmønstre på FA's forskellige overenskomstområder. På forsikringsområdet ligger personaletilgangen meget tættere på -afgangen end på penge- og realkreditområdet

Efter et større fald fra marts til april på 3.700 personer er den sæsonkorrigerede bruttoledighed steget en smule frem til juni

Personaleomsætningen i finanssektoren har ikke ændret sig markant de senere år. Den andel, som forlader et job i sektoren, er fortsat højere end andelen, der starter i et nyt

Årets tal fra den koordinerede tilmelding til de videregående uddannelser viser et rekordoptag på de videregående finansielle uddannelser