FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette oplysninger til FA om medarbejdernes løn- og fraværsforhold. I Statistikvejledning fraværsindberetning 2015 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen.

Sammenlignet med virksomheder og organisationer i alt har branchen finansiering og forsikring en højere gennemsnitlig månedsfortjeneste i 2013. Også når der ses på forskellige uddannelsesniveauer er lønnen i finanssektoren højere end i virksomheder og organisationer generelt.

Den gennemsnitlige månedsfortjeneste afhænger både af arbejdspladsens geografiske placering og det uddannelsesniveau, som medarbejderen har. Det viser FA’s undersøgelse om geografisk lønspredning, som også viser, at den geografiske lønspredning stiger med uddannelsesniveauet.

Lønningerne for arbejdere og funktionærer på DA-området steg i 3. kvartal 2014 i forhold til året før. Funktionærernes stigningstakt overstiger fortsat arbejdernes.

Den gennemsnitlige månedsfortjeneste afhænger ikke kun af arbejdspladsens geografiske placering, men også af hvilket overenskomstområde man er ansat indenfor. FA’s undersøgelse viser, at den højeste gennemsnitsløn findes i Nordjylland på forsikringsområdet.

Efter et større fald i den sæsonkorrigerede bruttoledighed fra juli til august på 1.000 personer, er bruttoledigheden i september stort set uændret i forhold til måneden før.

Der er stor geografisk lønspredning afhængig af, hvilken jobfunktion man har i den finansielle sektor. Det viser en ny undersøgelse, som FA har lavet af lønforskelle på tværs af regioner og jobfunktioner.

FA•NU sætter fokus på hvad vi ved om de finansielle medarbejdere - set med kvantitative briller

FA har set på lønforskelle for regioner og aldersgrupper. Undersøgelsen viser både, at arbejdspladsens lokation har indflydelse på lønnen, og at gennemsnitslønnen er højest for de 40-44 årige.