Regeringen fremsætter i december et nyt forslag til ændring af lov om kønsopdelt lønstatistik. FA har afgivet et overordnet set positivt høringssvar til udkastet med forslag til præciseringer.

Ansatte i branchen finansiering og forsikring har i gennemsnit højere månedsfortjeneste end ansatte i virksomheder og organisationer generelt.

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Lønsammenligningerne skal tolkes med lidt varsomhed, da landene bl.a. er indrettet med forskellige skatte- og afgiftssystemer og forskellige måder at finansiere sociale bidrag på.

Trods faldende medarbejdertal i sektoren er Danmark stadig det land i Norden, der har flest bankmedarbejdere. Det viser Nordisk Bankstatistik 2014, der offentliggøres i den seneste udgave af FA•FOKUS.

DA-funktionærerne har det laveste sygefravær, tæt efterfulgt af finansmedarbejderne, mens ansatte i kommuner og regioner har det højeste sygefravær.

Nu er det muligt at se de virksomhedsspecifikke løn- og fraværsstatistikker opdelt på uddannelse for 2014.

Årets tal fra den koordinerede tilmelding til de videregående uddannelser viser et rekordoptag på Finansbacheloruddannelsen

De nyeste personaleomsætningstal viser en stigning i både fratrædelser og ansættelser i finanssektoren. Samtidig er ansættelserne relativt set på sit højeste niveau siden 2008. Det er dog endnu for tidligt at tale om et skifte i niveauet for personaleomsætningen - endsige en stigende trend.

Næsten hver tredje leder i den finansielle sektor er nu kvinde, viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening.